Uczestnicy obrad Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Dziś, w formie zdalnej, odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. W obradach uczestniczyli przedstawiciele władz Powiatu – starosta Andrzej Skrzypiński i członkini zarządu Teresa Jankowska, która jest zarazem przewodniczącą PRRP.

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy. Podczas dzisiejszego posiedzenia dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, Józef Kała przedstawił informację o planowanych środkach na aktywizację bezrobotnych w br. w ramach środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego (PO WER VI, RPO VII), Programów Regionalnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Szczegółowy podział środków na aktywizację bezrobotnych w ramach Funduszu Pracy został omówiony przez Patrycję Bies-Walus, zastępcę dyrektora PUP. Bezrobotni mogą skorzystać z takich form wsparcia, jak szkolenia i bony szkoleniowe, środki na podjęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne, staże.

Łączna suma na wydatki z przeznaczeniem na aktywizację bezrobotnych i pomoc przedsiębiorcom na 2022 r. wynosi ponad 10,7 mln zł. Propozycje planu wydatków zostały jednogłośnie zaopiniowane pozytywnie przez członków Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Fot. RL