Grafika z napisem Ważny Komunikat.

“Kierując się potrzebami społeczności lokalnej, ale przede wszystkim uwzględniając i stale monitorując sytuację epidemiologiczną w Powiecie Oświęcimskim informuję, że od dnia 6 grudnia br. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Oświęcimskiego odbywać się będzie w systemie hybrydowym, tzn. zarówno za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, jak i stacjonarnie w punkcie” – Starosta Oświęcimski Andrzej Skrzypiński.