Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Spacer po nawierzchni chodnika na moście w Kętach.

Dziś nastąpił odbiór robót zawiązanych z przebudową nawierzchni chodnika na moście w ciągu drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach.

Zakres zadania objął wykonanie nowej nawierzchni z żywicy na bazie asfaltu z jednej strony mostu oraz uzupełnienie ubytków z drugiej strony przeprawy. Wartość robót wyniosła 123 tys. zł.

W odbiorze uczestniczyli wicestarosta Paweł Kobielusz i członek zarządu Jerzy Mieszczak oraz zastępca burmistrza Kęt Marcin Śliwa i radny powiatowy Józef Szafran.

Fot. RL

  • Nowa nawierzchnia chodnika na moście przy ul. Sobieskiego w Kętach.
  • Nowa nawierzchnia chodnika na moście przy ul. Sobieskiego w Kętach.
  • Odbiór prac pdpisuje wicestarosta Paweł Kobielusz.
  • Odbiór prac sygnuje wiceeburmistrz Kęt.
  • Spacer po nawierzchni chodnika na moście w Kętach.