Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Utylizacja oleju do smażenia w lokalach gastronomicznych i w domu

Olej do smażenia to tłuszcz roślinny lub zwierzęcy używany do przygotowywania smażonych potraw. Rafinowany olej słonecznikowy, lniany, palmowy lub oliwa z oliwek mogą być używane jako olej do smażenia. Tłuszcze zwierzęce mogą być wołowiną, wieprzowiną lub tłuszczem z boczku jagnięcego. Restauracje, bary i kawiarnie powinny dbać o odpowiednią utylizację tego typu produktów i są zobowiązane do tego prawnie.

Konsekwencje wlewania oleju do kanalizacji lub do wody

W Polsce nie ma dokumentów zabraniających odprowadzania do zlewu zużytego w domu oleju do smażenia, ale i tak nie należy tego robić. Regularne spuszczanie smaru spowoduje osadzanie się oleju na rurach. Powoduje to odkładanie się resztek jedzenia i zmniejsza średnicę rur. Ponadto warstwa tłuszczu stanowi pożywkę dla bakterii chorobotwórczych i E. coli.

W gospodarstwach domowych bez systemu uzdatniania wody, substancje rakotwórcze z frytownicy przedostają się do gleby, zanieczyszczając ją. Później zanieczyszczenia rozprzestrzeniają się po działce wraz z wodą, zatruwając rośliny. W wyniku tego w owocach jagodowych, owocach i warzywach gromadzą się niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt substancje rakotwórcze (żywice, poliolefiny).

Trafin Oil

Możliwości utylizacji w domu

Osoby dbające o środowisko często zastanawiają się, jak pozbyć się tłuszczu ze smażenia w domu. Na wielu forach radzi się, aby opróżnić tłuszcz do plastikowej butelki i wyrzucić ją do zsypu na śmieci. To nie jest właściwe postępowanie, ponieważ prędzej czy później pojemnik wyląduje na wysypisku, w końcu pęknie i trująca ciecz trafi do gleby.

Usuwanie w zakładach gastronomicznych

Zakłady gastronomiczne nie mogą odprowadzać do kanalizacji odpadów tłuszczu posmażalniczego. Ten produkt należy do klasy zagrożenia i należy go usuwać zgodnie z przepisami sanitarnymi. Zgodnie z ustawą Rzeczypospolitej Polskiej. "O odpadach" USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r, nieuprawnione usuwanie zużytych tłuszczów jest przestępstwem i pociąga za sobą odpowiedzialność administracyjną. O tym, gdzie wyrzucać zużyty olej do smażenia, każda kawiarnia czy restauracja może zdecydować sama.

Podpisanie umowy z licencjonowaną firmą

Umowę o recykling należy zawierać wyłącznie z licencjonowaną firmą uprawnioną do świadczenia tego typu usług. Pozwoli to uniknąć kar. Przy usuwaniu frytownicy firma musi przedstawić dokumenty potwierdzające: kartę ewidencji oleju i raport z utylizacji zużytych tłuszczów.

Zbieranie i transport oleju

Utylizacja oleju posmażalniczego odbywa się w 3 etapach: odbiór zużytego tłuszczu, usługi transportowe do punktu skupu i składowanie przez licencjonowane firmy, recykling. Początkowo restauracje zbierały tłuszcz za pomocą separatorów oleju. Odpady umieszczane są w plastikowych kanistrach i beczkach o pojemności od 40 do 200 litrów.

Tłuszcz pompowany jest z zakładów przemysłu spożywczego bezpośrednio do maszyn wyposażonych w zbiorniki. Wywóz odpadów do miejsca przetwarzania odbywa się specjalistycznym transportem lub wynajętymi pojazdami do transportu oleju, ponieważ nie wymaga  to zwiększonych środków bezpieczeństwa.