Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Grafika zachęcająca do uczestnictwa w konkursie promującego mediację.

Do 18 czerwca można nadsyłać prace w konkursie na plakat promujący mediację – alternatywny do procesu sądowego sposób rozwiązywania sporów.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej – informują organizatorzy.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację – jedną z metod polubownego rozwiązywania sporu.

Jury wybierze spośród zgłoszonych propozycji 12 najlepszych prac, w tym zwycięską. Przyznana zostanie także nagroda publiczności. Przyznają ją internauci, głosując za pośrednictwem Facebooka.

Prace laureatów pojawią się także w kalendarzu na 2022 rok, którego druk zleci Ministerstwo. Zwycięska praca wykorzystana będzie jako plakat promujący Dzień i Tydzień Mediacji.

Na zwycięzców czekają: tablet, aparaty instax oraz słuchawki bezprzewodowe.

Szczegóły konkursu, który organizuje Ministerstwo Sprawiedliwości dostępne są w regulaminie (poniżej).

Regulamin konkursu
Regulamin​_konkursu.pdf

(Źródło: gov.pl).