Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Logo programu Aktywny samorząd

Chcąc zwiększyć dostępność wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił SOW – System Obsługi Wsparcia. Oddział Małopolski PFRON przypomina, że już od 1 marca br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie przez Internet.

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby z niepełnosprawnościami, a także jednostki działające na rzecz tychże osób mogą elektronicznie składać wnioski dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON.

System ten umożliwia osobom z niepełnosprawnościami i podmiotom działającym na ich rzecz, szybki i sprawny proces aplikowania o środki PFRON, będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Jednocześnie pozwala on na sprawną weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań i co też ważne, bada skuteczność wydatkowania środków PFRON – wyjaśnia Joanna Kołdras z małopolskiego oddziału PFRON.

System SOW, wyposażony we wszystkie potrzebne formularze i wzory, m.in.: wnioski o dofinansowanie, umowy dofinansowania, korespondencji oraz w inne funkcjonalności, które ułatwiają realizację programu. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania, bądź rozliczenia dofinansowania, wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i takie wnioski będą podstawą oceny formalnej
i merytorycznej oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

– uzyskanie informacji,

– wypełnienie wniosku,

– podpisanie i złożenie wniosku,

– dokonanie uzupełnień,

– zapoznanie się ze wzorem umowy,

– rozliczenie dofinansowania.

Ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych jest Program „Aktywny samorząd”. Formy wsparcia przewidziane w ty, programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Osoby aplikujące o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” składają wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy. Rekomendujemy elektroniczne składanie wniosków w systemie SOW.

W ramach tegorocznej edycji programu „Aktywny samorząd” realizowane są następujące obszary: likwidacja bariery transportowej, likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, likwidacja barier w poruszaniu się, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego. Przyznana pomoc w programie Aktywny samorząd, pozwoli także na pokrycie kosztów podpisu elektronicznego lub ewentualnego dojazdu w celu załatwienia formalności związanych z tym podpisem lub Profilem Zaufanym. Warto zaznaczyć, że posiadanie Profilu Zaufanego jest pomocne w procesie pobierania nauki, zapewnia nie tylko bezpieczny ale i darmowy dostęp do usług publicznych bez wychodzenia z domu. W przypadku osoby z niepełnosprawnościami jest niezbędnym wsparciem i ułatwieniem życia codziennego. Profil Zaufany umożliwia korzystanie z oferowanych przez Fundusz ułatwień związanych z uzyskaniem dofinansowania ze środków PFRON oraz innych usług on-line na wielu portalach urzędowych.

Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu, a także do kontaktu z bezpłatną infolinią pod numerem 800 889 777.

Zachęcamy również do odwiedzania strony www.pfron.org.pl i zapoznanie się z najnowszymi komunikatami m.in. związanymi z programem „Aktywny samorząd” oraz z poniższym linkiem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty/httpswwwpfronorgplaktualnosciszczegoly-aktualnoscinewsaktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

oraz ze stroną Portal-SOW: https://portal-sow.pfron.org.pl