Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Zdjecie ilustrujące dotacje na kulturę i sztukę

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłosił dziś, tj. 17 lutego otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w dziedzinie: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Termin składania ofert mija 12 marca br. Oferty można składać wyłącznie przez system Witkac.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią ogłoszenia TUTAJ, które zawiera istotne warunki realizacji zadania (m.in. konieczność wykazania założonych wcześniej rezultatów w sprawozdaniu).

Przy wyborze ofert rozpatrywane będą tylko wnioski terminowe, kompletne i prawidłowo wypełnione. Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu.

Na realizację zadania Powiat przeznaczył 40 tys. zł.

W celu złożenie oferty prosimy zarejestrować się na platformę https://witkac.pl/strona

Następnie w lewym menu kliknąć w obszar Organizatorzy konkursu i w wyszukiwarce wpisać: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.

Po tych czynnościach powinny pojawić się konkursy ogłoszone przez Powiat Oświęcimski. Następnie należy wybrać interesujący nas konkurs i postępować według instrukcji.