Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Postać papieża Jana Pawła II

42 lata temu metropolita krakowski, kardynał Karol Wojtyła został głową Kościoła katolickiego. Był pierwszym od 455 lat biskupem Rzymu niebędącym Włochem, który zasiadł na tronie papieskim. Dla wielu Polaków pozostaje największym autorytetem.

Pochodzący z Wadowic Karol Wojtyła zanim objął Tron Piotrowy pełnił posługę kapłańską w Krakowie. Jako biskup i metropolita krakowski wielokrotnie gościł z wizytami duszpasterskimi na Ziemi Oświęcimskiej.

Został wybrany na papieża przez drugie zgromadzenie kardynałów po śmierci Jana Pawła I, który zmarł po trzydziestu trzech dniach pontyfikatu. Kardynał Wojtyła przyjął imiona Jan Paweł dla uhonorowania swojego poprzednika. Zmarł 2 kwietnia 2005 r. Został beatyfikowany 1 maja 2011, a 27 kwietnia 2014 kanonizowany.

8 grudnia 1999 r. Rada Powiatu w Oświęcimiu przy akceptacji władz samorządowych wszystkich gmin powiatu nadała Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Ziemi Oświęcimskiej. Rada nadała ten tytuł w 20. rocznicę wizyty apostolskiej głowy Kościoła katolickiego w Oświęcimiu i Brzezince.