Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

AKTUALIZACJA Z GODZ. 17.45. Ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u 8 osób w Małopolsce, w tym 2 z naszego powiatu (uwzględniliśmy je w poprzednim komunikacie, z PSSE w Oświęcimiu).

– To 3 kobiety i 5 mężczyzn, w wieku od 18 do 64 lat, z powiatu suskiego (6 osób) i oświęcimskiego (2 osoby). Aktualnie wszyscy przebywają w izolacji – poinformował po godz. 17.30 Małopolski Urząd Wojewódzki.

Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 1257 osób.

Są też dobre wieści. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie doniosła o kolejnych ozdrowieńcach z naszego województwa. To 6 kobiet i 2 mężczyzn, w wieku od 10 do 69 lat, z Krakowa, powiatów: bocheńskiego i oświęcimskiego (po 2 osoby) oraz Tarnowa i powiatu brzeskiego (po 1 osobie), którzy przebywali w izolacji.

W sumie w Małopolsce mamy 907 ozdrowieńców.

(Źródło informacji: WSSE w Krakowie).

***

AKTUALIZACJA Z GODZ. 16.20. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu podała najświeższe dane na temat sytuacji epidemiologicznej w naszym powiecie w rozbiciu na poszczególne gminy. Do 6 osób z potwierdzonym laboratoryjnie dziś zakażeniem koronawirusem doszły kolejnie 2. Stan na 3 czerwca (godz. 13). PATRZ TABELKA.

***

AKTUALIZACJA Z GODZ. 10.10. Jak informowaliśmy w poprzednim komunikacie, większość nowo zakażonych osób koronawirusem w Małopolsce to mieszkańcy naszego powiatu.

– To 3 kobiety i 5 mężczyzn, w wieku od 9 do 66 lat, z powiatu suskiego (2 osoby) i oświęcimskiego (6 osób). Aktualnie 3 osoby są hospitalizowane, pozostałe przebywają w izolacji – poinformował po godz. 10 Małopolski Urząd Wojewódzki.

Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 1249 osób.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie poinformowała o kolejnych ozdrowieńcach z naszego województwa. To 3 kobiety i 3 mężczyzn, w wieku od 21 do 72 lat, powiatu limanowskiego (4 osoby) i myślenickiego (2 osoby), którzy przebywali w izolacji.

W sumie w Małopolsce mamy 899 ozdrowieńców.

(Źródło informacji: WSSE w Krakowie).

***

8 osób w Małopolsce, w tym aż 6 mieszkańców naszego powiatu – to kolejne osoby z potwierdzonym laboratoryjnie zakażeniem koronawirusem. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie przedstawiła najświeższe dane na temat sytuacji epidemiologicznej w Małopolsce w rozbiciu na poszczególne powiaty. Wkrótce więcej szczegółów. Stan na 3 czerwca (godz. 8).