Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

W dniu 10 października na terenie całego kraju zarządzeniem Premiera Mateusza Morawieckiego wprowadzony zostanie drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP. Stopień alarmowy obowiązywał będzie od 10 do 14 października 2019 r. do godz. 23:59.

Stopień BRAVO-CRP jest drugim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopnie alarmowe CRP dotyczą wyłącznie zagrożenia w cyberprzestrzeni i są one przede wszystkim sygnałem dla służb oraz administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.

Bezpieczeństwo w trakcie obowiązywania stopnia alarmowego uzależnione jest nie tylko od właściwych służb, ale także od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy są zobowiązani do prowadzenia w tym czasie wzmożonej kontroli systemów informatycznych.

Podczas obowiązywania stopnia alarmowego BRAVO-CRP wszyscy powinni zwracać szczególną uwagę na wszelkie anomalia związane z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych i zgłaszać je właściwym administratorom.