Województwo Małopolskie, mając na uwadze rozwój oferty turystycznej regionu, a także doceniając liczne inicjatywy zmierzające do tworzenia i doskonalenia produktów turystycznych, które podejmują podmioty działające w sektorze turystycznym, ogłosiło nowy konkurs pn. „Turystyczne Skarby Małopolski”.

Założeniem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej interesujących, nowatorskich i przyjaznych dla turysty goszczącego w Małopolsce atrakcji, przedsięwzięć i inicjatyw turystycznych, dzięki którym Województwo Małopolskie jest najchętniej odwiedzanym polskim regionem.

Pierwszy etap konkursu, trwający od 21 sierpnia do 2 września br., polega na zgłaszaniu kandydatur w sześciu kategoriach:

  • Miejsce z klimatem- miejscowość/gmina turstyczna,
  • Najciekawszy Szla turystyczny,
  • Wydarzenia cykliczne,
  • Unikatowa atrakcja turystyczna,
  • Wypoczynek na wsi- gospodarstwo agroturystyczne,
  • W gościnie- obiekt gastronomiczny.

Zgłoszeń dokonywać mogą jednostki samorządu terytorialnego, samorządy gospodarcze, lokalne organizacje turystyczne, lokalne grupy działania, stowarzyszenia, fundacje turystyczne, prywatni przedsiębiorcy (np. właściciele obiektów i atrakcji turystycznych, organizatorzy imprez i wydarzeń turystycznych), zarządcy szlaków, inne podmioty działające w sektorze turystycznym oraz osoby fizyczne.

W drugim etapie konkursu, trwającym od 11 do 29 września br. odbędzie się głosowanie internautów. Ostatecznego wyboru Laureatów i Wyróżnionych w poszczególnych kategoriach konkursowych dokona Kapituła konkursu, która tworzą członkowie Rady Programowej ds. Rozwoju i Promocji Turystyki w Małopolsce. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w październiku br., a jego Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody.

Laureat w kategorii „Miejsce z klimatem- miejscowość/gmina turystyczna” otrzyma nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego w wysokości 50 ooo zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rozwoju i promocji swojej oferty turystycznej. Ponadto, Laureaci i Wyróżnieni w poszczególnych kategoriach konkursowych zostaną objęci zintegrowaną kampanią promocyjną realizowaną przez Małopolską Organizację Turystyczną- współorganizatora konkursu.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na specjalnie przygotowanej przez Województwo Małopolskie na stronie internetowej: http://konkurs.visitmalopolska.pl./

(Źródło: UMWM Kraków)