Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

W piątek 14 czerwca w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, przed historycznym budynkiem oświęcimskiej uczelni i przed obozową Ścianą Śmierci przy Bloku nr 11 odbyły się uroczystości 79. rocznicy pierwszego transportu Polaków z więzienia w Tarnowie do tworzonego na terenach okupowanej Polski wcielonych do Trzeciej Rzeszy niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.

W uroczystościach, oprócz nielicznych już byłych więźniów KL Auschwitz, wzięli udział przedstawiciele władz centralnych RP, wojewódzkich i samorządowych oraz delegaci wielu instytucji i stowarzyszeń. Powiat Oświęcimski reprezentowali wicestarosta Paweł Kobielusz i członek zarządu powiatu Teresa Jankowska.

Po uroczystej mszy św. w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach i obejrzeniu poruszającej wystawy “Klisze Pamięci” byłego więźnia Auschwitz Mariana Kołodzieja, goście udali się do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu. Przed historycznym budynkiem uczelni, w którym 14 czerwca 1940 r. Niemcy umieścili pierwszy transport polskich więźniów politycznych z więzienia w Tarnowie, dając tym samym początek funkcjonowania KL Auschwitz, z ust przemawiających padły ważne słowa. Ich wspólnym mianownikiem była przestroga, by ludzkość znów nie dała się omamić nienawiści i złu.

Przybyłych na uroczystości rocznicowe powitała kanclerz oświęcimskiej uczelni dr n. med. Katarzyna Matusiak. Potem minister z Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski odczytał list głowy państwa skierowany do obecnych na uroczystościach. Po przemowach delegacje złożyły wiązanki pod tablicą pamiątkową. Potem uczestnicy przeszli pod pobliski obelisk poświęcony bohaterowi ruchu oporu z KL Auschwitz, rtm. Witoldowi Pileckiemu.

Dalsza cześć uroczystości odbyła się na terenie b. KL Auschwitz. Przed Blokiem 11 dr Piotr Setkiewicz z Muzeum Auschwitz przedstawił krótką lekcję historii o początkach tego straszliwego miejsca. Następnie poszczególne delegacje ze zniczami w dłoniach i w pełnym skupieniu oddały hołd ofiarom obozu przed Ścianą Śmierci.

Dzień rocznicy deportacji polskich więźniów z więzienia w Tarnowie decyzją Sejmu RP jest Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości, a także Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego.

SPP/Fot. RL


1000 Znaków do wykorzystania