Na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu we wtorek 11 czerwca odbyły się powiatowe uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Były okazją do uhonorowania wyróżniających się strażaków, wręczenia podziękowań dla samorządowców Ziemi Oświęcimskiej, przekazania wozu pożarniczego dla OSP w Brzeszczach oraz wręczenia nowego sztandaru dla Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Oświęcimiu.

Pierwotnie uroczystości miały się odbyć w maju, ale na przeszkodzie stanęły wówczas ulewne deszcze i zaangażowanie strażaków w akcji powodziowej na terenie powiatu oświęcimskiego.

Na uroczystościach pojawili się m.in. przedstawiciele jednostek OSP z terenu naszego powiatu i zaprzyjaźnionych jednostek z ościennych powiatów, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie st. bryg. Marek Bębenek, wicewojewoda Zbigniew Starzec i wiceprzewodnicząca małopolskiego Sejmiku Iwona Gibas, samorządowcy Ziemi Oświęcimskiej, wśród nich władze Powiatu Oświęcimskiego na czele z wicestarostą Pawłem Kobieluszem i członkami zarządu powiatu – Teresą Jankowską i Jerzym Mieszczakiem.

Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, st. bryg. Piotr Filipek podziękował samorządowcom Ziemi Oświęcimskiej za wsparcie jakiego udzielają zarówno PSP, jak i poszczególnym jednostkom OSP.

Podczas uroczystości na ręce druha Jerzego Obstarczyka, prezesa zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Oświęcimiu przekazano nowy sztandar. Ufundowano go w 20. rocznicę działalności oddziału. Sztandar poświęcił kapelan małopolskich strażaków, ks. Władysław Kulig.

Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie st. bryg. Marek Bębenek podziękował strażakom za ofiarną służbę, zwłaszcza za niedawną akcję powodziową.

Głos zabrał także wicestarosta oświęcimski Paweł Kobielusz.

„Z okazji Obchodów Powiatowego Dnia Strażaka 2019 mam zaszczyt, w imieniu władz Powiatu Oświęcimskiego, przekazać wszystkim Strażakom wyrazy najwyższego szacunku i uznania dla Waszej szlachetnej działalności.

Praca Strażaków jest w dzisiejszych czasach nieodzownym czynnikiem społecznego poczucia bezpieczeństwa. To druhowie dają przykład istnienia ludzi odważnych, zaangażowanych, gotowych z narażeniem własnego życia nieść ludziom pomoc. Niezastąpionym jest również wkład Państwowej Straży Pożarnej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej w działania na rzecz integracji lokalnej społeczności.

Życzę Wam, abyście zawsze mogli być dumni ze swojej pracy i aby nigdy nie wypaliło się w Was powołanie do pomagania innym, aby ważny był każdy człowiek , który niesie ratunek. Dziękuję Wam za trud pracy, życzę także wszystkiego dobrego, wszelkiej osobistej pomyślności, rodzinnego szczęścia, satysfakcji z wykonywanych obowiązków, a przede wszystkim spokojnej i bezpiecznej pracy” – powiedział wicestarosta.

Powiat Oświęcimski został uhonorowany przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Oświęcimiu Odznaką Honorową “Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Oświęcimskiej” za wieloletnią współpracę na rzecz rozwoju i krzewienia ochrony przeciwpożarowej na terenie Ziemi Oświęcimskiej.

SPP/Fot. RL