Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

zagrożenie powodziowe

Długotrwałe i intensywne opady spowodowały wzrost zagrożenia na południu Polski. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego prowadzi całodobowy monitoring zagrożeń. Wicestarosta zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

– Dzisiaj w nocy przekroczony został stan alarmowy na rzece Sole. Stany ostrzegawcze zostały przekroczone na innych rzekach, prognozuje się przekroczenie stanu alarmowego na Wiśle. Za pomocą utrzymywanego przez Powiat systemu powiadomień SMS przekazaliśmy przedwczoraj mieszkańcom ostrzeżenie o intensywnych opadach, a wczoraj także o możliwości przekroczenia stanów alarmowych na rzekach – informuje wicestarosta Paweł Kobielusz.

Obecnie alarm przeciwpowodziowy wprowadzono w Mieście Oświęcim, w przypadku rozwoju zagrożenia, w każdej chwili może zostać ogłoszony alarm przeciwpowodziowy na terenie całego powiatu.

– Jestem w stałym kontakcie ze wszystkimi służbami kryzysowymi oraz ze Starostą, który pomimo urlopu na bieżąco jest informowany o rozwoju sytuacji. Dzisiaj na godz. 11.00 zwołałem posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na które dodatkowo zaprosiłem przedstawicieli gmin z naszego Powiatu – dodaje wicestarosta.

W przypadku konieczności podjęcia działań ratowniczych Powiat może dodatkowo wesprzeć strażaków sprzętem z utrzymywanego w stałej gotowości magazynu przeciwpowodziowego.