odbiór

 

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Kętach wzbogacił się o nowe pracownie wykonane w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno – gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” oraz „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno – elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego”.

W piątek 17 maja Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela, wicestarosta Paweł Kobielusz oraz pracownicy Starostwa ocenili poprawność realizacji inwestycji.

W ramach pierwszego zadania wykonano remont czterech pomieszczeń sal komputerowych zlokalizowanych na parterze polegający na m.in.: wykonaniu nowej posadzki, pracach malarskich, wymianie instalacji elektrycznych i niskoprądowych. Koszt robót remontowych zgodnie z umową wynosi blisko 150 tys. zł. Koszt dofinansowania ze środków UE wyniósł 114,75 tys. zł.

W drugim przebudowano, wraz ze zmianą sposobu użytkowania, części pomieszczeń szkolnych zlokalizowanych na poziomie parteru w celu dostosowania ich na pracownie gastronomiczną i cukierniczą wraz z zapleczem socjalno-magazynowym. W części budynku objętego zmianą sposobu użytkowania wykonano dwie odrębne, samodzielne sale. W ramach tego zadania przebudowano również pomieszczenia sklepiku szkolnego na stołówkę szkolną. Zagospodarowano istniejący duży przestronny hol na parterze na sale jadalni. Obiekt przewidziany będzie do serwowania dań gotowych dostarczanych z zewnątrz oraz przygotowywanych z gotowych półproduktów podgrzewanych na miejscu. W części istniejącego holu wykonano pomieszczenie przestrzeni wydzielonej, baru, zmywalni oraz sali jadalni. Pomieszczenie sali jadalni wyposażone będzie w około 10 stolików czteroosobowych, natomiast pomieszczenie stołówki szkolnej z zapleczem socjalno-magazynowym w typowe urządzenia gastronomiczne i sanitarne.

Koszt robót remontowych Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno – elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego to około 680 tys. zł. Koszt dofinansowania ze środków UE wyniósł 68 tys. zł.

Zadania dofinansowane zostały w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, z Funduszu Europejskiego Programu Regionalnego