Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

15 maja, z inicjatywy Starosty Oświęcimskiego Marcina Niedzieli, odbył się II Szczyt Antysmogowy Powiatu Oświęcimskiego. Był on kontynuacją podobnego wydarzenia z kwietnia ubiegłego roku. W zeszłym roku zaprezentowano stan jakości powietrza w naszym powiecie, teraz przedstawiono działania podjęte w ciągu ostatniego roku oraz realizację Programu Ochrony Powietrza Małopolski w Powiecie Oświęcimskim.

Określono wspólne priorytety i działania w dążeniu do poprawy jakości powietrza oraz podzielono się doświadczeniami z walki ze smogiem w poszczególnych gminach naszego powiatu. Szczyt Antysmogowy podsumowano podpisaniem Deklaracja woli współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza w Powiecie Oświęcimskim, w której czytamy: Świadomi, że czyste powietrze to nasze wspólne dobro, które nie zna granic, deklarujemy wolę wypracowania zestandaryzowanego programu działań we wszystkich gminach Powiatu Oświęcimskiego, pozwalającego na osiągnięcie zadowalającego efektu ekologicznego do 2023 roku.

Czyste powietrze uznajemy za priorytet w obszarze standardów określających poziom życia mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego. Efektywna troska o jakość powietrza wymaga podjęcia wspólnych, zintegrowanych działań na rzecz walki ze smogiem.

Za główne obszary wspólnych działań uznajemy:

  1. Promocję postaw proekologicznych.
  2. Edukację ekologiczną.
  3. Stosowanie dobrych praktyk, poprzez likwidację źródeł zanieczyszczeń niskiej emisji w obiektach użyteczności publicznej.
  4. Wsparcie mieszkańców gmin Powiatu Oświęcimskiego przy pozyskiwaniu dotacji na wymianę kotłów węglowych.
  5. Prowadzenie planowania przestrzennego uwzględniającego priorytety ochrony powietrza.