Powiat oświęcimski.  Policyjna akcja „ZNICZ 2018”.

W dniach od 31 października do 4 listopada 2018 policjanci dbając o bezpieczeństwo drogach powiatu oświęcimskiego, przeprowadzą akcję pn. „Znicz 2018” .

W związku z dniem Wszystkich Świętych, nastąpi znaczne wzmożenie ruchu pojazdów i pieszych. Najbardziej odczuwalny i uciążliwy będzie on w rejonach cmentarzy oraz trasach wjazdowych i wyjazdowych z miast.

Organizacja ruchu wokół cmentarzy zostanie zmieniona, więc w tych miejscach kierowcy szczególnie powinni zwracać uwagę na oznakowanie. W tych dniach w wielu miejscach pojawią się nowe oznaczenia. W newralgicznych miejscach ruchem kierować będą policjanci ruchu drogowego i to do ich poleceń w pierwszej kolejności należy się stosować.

Należy pamiętać, aby prowadzić swój pojazd z prędkością dostosowaną do warunków panujących na drodze. Szczególnie w tych dniach, kiedy ten ruch jest znacznie większy. Istotne jest, aby utrzymywać odpowiedni odstęp miedzy pojazdami.

Niedopuszczalne jest wsiadanie za kierownicę po alkoholu dla bezpieczeństwa własnego i rodziny, a także w obawie przed konsekwencjami, gdyż w tych dniach elementem kontroli będzie również sprawdzenie stanu trzeźwości kierowcy.

Przypominamy, że samochody pozostawione w miejscach, gdzie jest to zabronione i gdzie utrudnia to ruch lub zagraża bezpieczeństwu będą usuwane na koszt właściciela.

Apelujemy także do pieszych uczestników ruchu, aby korzystali z chodników, a w przypadku ich braku korzystali z pobocza, i aby nosili elementy odblaskowe. Przed wejściem na jezdnię powinni zachować szczególną ostrożność i przechodzić tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

Pamiętajmy także, aby wyjeżdżając w podróż odpowiednio zabezpieczyć swój dom lub mieszkanie, sprawdzonym rozwiązaniem w tym zakresie jest także pomoc sąsiedzka. Ważnym jest, aby po zaparkowaniu pojazdu nie pozostawiać w nim wartościowych przedmiotów w miejscu widocznym.

Policjanci ruchu drogowego oraz prewencji, będą czuwać nad bezpieczeństwem na drogach, jednakże dużo zależy od samych użytkowników dróg. Zadbajmy o to aby każdy z nas bezpiecznie powrócił do domu.

Dla przypomnienia szczegóły organizacji ruchu wokół cmentarzy na terenie Oświęcimia w dniach 31 października do 3 listopada 2018.

Cmentarz Parafialny – będzie obowiązywał zakaz skrętu w lewo z ulicy Dąbrowskiego w ulicę Piłsudskiego oraz zakaz skrętu w lewo i w prawo z ulicy Dąbrowskiego w ulicę Chopina. Dodatkowo na wyjeździe z parkingu przy Cmentarzu Parafialnym na ulicę Dąbrowskiego będzie obowiązywał nakaz skrętu w prawo. Ponadto w dniu 1.11 br. na Placu Targowym w Oświęcimiu będą udostępnione miejsca parkingowe.

Cmentarz Komunalny - zmiana organizacji ruchu od dnia 31.10 br. do dnia 3.11 br. Będą istnieć dwa jednokierunkowe wjazdy: jeden od ulicy Żeromskiego ulicą Norwida oraz drugi od ulicy Dąbrowskiego drugim odcinkiem ulicy Norwida do Cmentarza i dalej ulicą Wiklinową w kierunku ulicy Wysokie Brzegi aż do DW 933.