Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

24 sierpnia 2018 r. w Domu Kultury w Czadcy odbył się wernisaż wystawy fotograficznej eksponującej prace ponad 40 uczestników projektu pod nazwą ”Nasze dziedzictwo-nasza przyszłość” realizowanego we współpracy z partnerskim Miastem Czadca w Słowacji. W wydarzeniu uczestniczyli Ewa Pawlusiak i Teresa Kościelnik-Pactwa reprezentujące Powiat Oświęcimski, Jaroslav Velička Wiceburmistrz Czadcy oraz Lubica Kulova dyrektor Domu Kultury.

W wernisażu wystawy wzięli udział także przedstawiciele środowisk kulturalnych Czadcy, a także sami uczestnicy projektu z Polski i Słowacji.

Wernisaż uświetnił występ śpiewaczek z folklorystycznego zespołu działającego w Domu Kultury w Czadcy „Kelcovan”.
W trakcie trwania projektu uczestnicy odkrywali uroki przyrody, obiekty kulturalne oraz historyczne. Wykonali wspólnie ponad 1000 zdjęć. Spośród tego ogromu prac udało się wybrać takie, które pokazują charakter miejsc w których żyjemy. Fotografie zachęcają do wzajemnych odwiedzin i odkrywania tak bliskich, a jednak nieznanych atrakcji Polski i Słowacji.