Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

W tym roku Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach obchodzi 20-lecie. Aby uczcić ten jubileusz, 19 czerwca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu odbyła się konferencja naukowa „Zdrowie psychiczne – wspólny temat”.

Zdrowie psychiczne nie może być tematem tabu wtedy, gdy coraz więcej ludzi w różnym wieku potrzebuje opieki psychologa czy psychiatry. O tym problemie należy rozmawiać, trzeba wymieniać się doświadczeniem i sprawdzonymi praktykami – zaznacza wicestarosta Jarosław Jurzak. Dlatego też Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu wspólnie zorganizowały konferencję naukową, w czasie której Renata Englart-Janosz, dyrektor PŚDS w Kętach, oraz lek. med. Krystyn Czarniejewski przybliżyli uczestnikom historię i działalność placówki.

Dom codziennie otwiera swoje drzwi dla osób z przewlekłą chorobą psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną. Podopieczni korzystają ze wsparcia psychologa, pracownika socjalnego, pedagogów i terapeutów zajęciowych. W ofercie placówki jest szereg zajęć – np. zajęcia plastyczne, rękodzieło, spacery, pikniki, wycieczki krajoznawcze, konkurs fotograficzny czy konkurs pływacki. – PŚDS nie przypomina sal szpitalnych. Staramy się, aby przyjazna atmosfera oraz domowy wystrój placówki dawał uczestnikom poczucie bezpieczeństwa – podkreśla Renata Englart-Janosz. A wszystko po to, by podopieczni nauczyli się, że można wartościowo żyć mimo choroby czy niepełnosprawności. – PŚDS ma pomóc uczestnikom zajęć w samodzielnym życiu. Nasze działania mają na celu podtrzymywać i rozwijać umiejętności funkcjonowania w środowisku domowym. Staramy się podnosić poziom zaradności życiowej naszych podopiecznych. Udział w zajęciach podnosi poczucie własnej wartości naszych uczestników i wpływa na ich relacje z otoczeniem – dodaje dyrektor kęckiej placówki.

W temacie zdrowia psychicznego wypowiedziało się wielu gości zaproszonych na jubileuszową konferencję. Spotkanie zainicjowało przemówienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, Zbigniewa J. Króla, oraz prof. dr hab. n. med. Małgorzaty Janas-Kozik, specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży. Dr Łukasz Cichocki, małopolski konsultant wojewódzki ds. zdrowia psychicznego, omówił zmiany organizacyjne w psychiatrii polskiej, z kolei model zintegrowanej opieki psychiatrycznej na terenie powiatu oświęcimskiego przedstawiła lek. med. Anna Szłapa-Zalewska, ordynator Oddziału Psychosomatyki i Psychiatrii Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu. O problemie uzależnień wśród dzieci i młodzieży mówiła mgr Agnieszka Pawełko, pielęgniarka Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Uczestnicy konferencji w dwóch grupach dyskusyjnych rozmawiali o opiece nad pacjentem (prowadząca mgr Iwona Zielińska, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Psychosomatyki i Psychiatrii Szpitala Miejskiego w Oświęcimiu), o wyzwaniach stojących przed pielęgniarkami (prowadząca dr Wiesława Kołodziej z PWSZ w Oświęcimiu), o błędach wychowawczych powodujących kryzys rodziny i jej zdrowia psychicznego (prowadząca dr Leokadia Wiatrowska z PWSZ w Oświęcimiu) oraz o wpływie prozdrowotnych wyborów na jakość życia (prowadzący prof. Grzegorz Grzybek z PWSZ w Oświęcimiu).

Konferencja była okazją nie tylko do przyjrzenia się zdrowiu psychicznemu z różnych perspektyw, ale również do wymiany doświadczeń. Kęcki Dom Środowiskowy chętnie podzielił się wieloma dobrymi praktykami – nic dziwnego, w końcu przez 20 lat systematycznie je wypracowywał i gromadził.

(IS)

*W artykule wykorzystano fragmenty wywiadu z Renatą Englart-Janosz, którego autorem jest Wacław Front.