Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Wręczenie awansów, medali i odznaczeń było głównym punktem uroczystości, które 16 maja odbyły się na placu Tadeusza Kościuszki w Oświęcimiu. Uhonorowany Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpowodziowej” został starosta oświęcimski Zbigniew Starzec. Podczas uroczystości obecny był wojewoda małopolski, który przybył do Oświęcimia na zaproszenie starosty oświęcimskiego.


– W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, strażacy Ziemi Oświęcimskiej składają dzisiejszym apelem hołd wszystkim walczącym o niepodległość. A szczególnie strażakom, którzy za niepodległość oddali życie. Środowisko strażackie zawsze nie tylko pielęgnowało zasady kształtujące postawy patriotyczne wyhaftowane na naszych sztandarach, ale także włączało się w walkę zbrojną, niejednokrotnie zamieniając mundur strażacki na żołnierski. Straże ogniowe były swoistym rozsadnikiem polskości – polskiej tradycji kulturowej i historycznej. Gdy zarysowała się szansa na odbudowę Państwa Polskiego wielu członków straży pospieszyło do legionów, a następnie uczestniczyło w tworzeniu struktur nowopowstającego państwa – podkreślał podczas uroczystości bryg. mgr inż. Piotr Filipek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Po przedstawieniu raportu oraz podniesieniu flagi państwowej na maszt nastąpiło wręczenie zasłużonym strażakom odznaczeń i nominacji na wyższe stopnie służbowe.

Jak zaznaczał podczas przemówienia starosta Zbigniew Starzec spotkanie ze strażakami to spotkanie ze sprawnymi, odważnymi ludźmi, którzy dają nam poczucie bezpieczeństwa, ratują życie i zdrowie, ale także bronią prywatnego i publicznego majątku. – Być strażakiem to wciąż niezwykłe wyzwanie, to zaszczyt i obowiązek. Spośród wielu organizacji społecznych miejsce szczególne zajmuje właśnie straż pożarna. Ciesząc się własną autonomią i apolitycznością zyskuje wyjątkowe poparcie społeczne, a w razie potrzeby także wsparcie materialne lokalnej społeczności. Jest to dowód najwyższego uznania dla rycerzy św. Floriana – podkreślał Zbigniew Starzec.

– Zgromadziliśmy się tutaj, by podziękować Wam za dobrą, profesjonalną oraz pełną oddania służbę. To właśnie Wy przez cały rok czuwacie nad bezpieczeństwem Małopolan i dzięki Wam czują się oni bezpieczni. To Wy jesteście najczęściej pierwsi na miejscu wypadków, a mieszkańcy wiedzą, że jeśli wydarzy się coś złego, to nigdy nie zostaną sami – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Wojewoda wręczył Staroście Oświęcimskiemu Medal Wojewody Małopolskiego wydany z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości.

Starosta Zbigniew Starzec przedstawił zgromadzonym gościom statystyki za 2017 rok dotyczące działań Powiatowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu. Okazuje się, że w ubiegłym roku na terenie naszego Powiatu miało miejsce ogółem 1906 interwencji, w tym 467 pożarów, 1324 miejscowych zagrożeń i 115 fałszywych alarmów. Pożary stanowiły 25 proc., miejscowe zagrożenia 69 proc., a fałszywe alarmy 6 proc. ogółu zdarzeń. Strażacy statystycznie wyjeżdżali co 4 godz. 36 minut, do pożaru co 18 godz. 45 min., do miejscowego zagrożenia co 6 godz. 36 min., a do fałszywego alarmu co 3 dni i 4 godziny.

W trakcie obchodów Wojewoda Małopolski, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP oraz Komendant Powiatowy PSP wręczyli przedstawicielom OSP Kęty Podlesie, Z-cy Burmistrza Gminy Kęty oraz Komendantowi Gminnemu OSP decyzję Komendanta Głównego PSP o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To 13 jednostka powiatu oświęcimskiego włączona do systemu.

Wręczono również nagrody w ramach konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Strażacy w służbie Ojczyźnie”.

(NM)