Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym planowane od roku szkolnego 2019/2020, nowe rozwiązania wprowadzone w Systemie Informacji Oświatowej, prezentacja dobrych praktyk współpracy samorządu, przedsiębiorstw i szkół oraz wsparcie kształcenia zawodowego w ramach programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – to główne tematy dyskusji podjętej podczas Kongresu Powiatów „Dobry Zawód” we Wrocławiu. W wydarzeniu Powiat Oświęcimski reprezentował wicestarosta Jarosław Jurzak.

Kongres odbył się w miniony piątek, 6 kwietnia we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia. W wydarzeniu wzięło udział blisko 1000 osób z całej Polski. Przedsięwzięcie zorganizowało Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej reprezentowały minister Anna Zalewska i wiceminister Marzena Machałek.

Wśród gości wrocławskiego kongresu byli przedstawiciele ministerstw, władz wojewódzkich i powiatowych, spółek Skarbu Państwa, kuratorzy oświaty, parlamentarzyści, a także kierownictwo i dyrektorzy departamentów MEN, dyrektorzy jednostek podległych MEN, dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie ze szkół kształcących w zawodach.

Podczas swojego wystąpienia minister Anna Zalewska podkreślała, że pomimo wzrostu gospodarczego oraz wysokich nakładów na szkolnictwo zawodowe (ponad 9 mld zł rocznie) około 60 proc. dużych i średnich polskich firm ma problemy ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Minister zaznaczała, że odbudowa kształcenia zawodowego jest jednym z kluczowych celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, sprzyjających kreowaniu klimatu inwestycyjnego w regionie, wzmocnieniu społecznej odpowiedzialności biznesu, a także zapewnieniu nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki.

Wicestarosta Jarosław Jurzak podkreśla, że nowoczesna gospodarka wymaga elastycznego dostosowania systemu kształcenia zawodowego. A szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Oświęcimski oferują profesjonalną możliwość kształcenia branżowego m.in. dzięki współpracy z lokalnym biznesem.

– Jako samorząd jesteśmy świadomi potrzeb i możliwości rozwoju naszego Powiatu, dlatego dokładamy wszelkich starań, by młodzież ucząca się w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych była profesjonalnie przygotowana na zmieniające się potrzeby rynku pracy. Otrzymaliśmy dofinansowanie na trzy projekty w ramach Modernizacji Kształcenia Zawodowego (w branżach administracyjno-usługowej, elektryczno-elektronicznej i turystyczno-gastronomicznej), dzięki temu nasze szkoły będą mogły przygotować jeszcze lepszą ofertę służącą poprawie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w oparciu o współpracę z pracodawcami – podkreśla Jarosław Jurzak, wicestarosta.

Więcej informacji na: www.men.gov.pl

fot. MEN

(MEN/NM)