W związku z trwającym na obszarze Polski zagrożeniem COVID-19, na podstawie § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, (Dz.U. z 2020 r., poz. 964) – do odwołania realizacja zadań przez urząd administracji publicznej może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w sposób określony przez kierownictwo urzędu.

W związku z powyższym, bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się na zasadach określonych poniżej:

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ww rozporządzenia, przebywający na terenie urzędu klient ma obowiązek:

  • zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy, bądź w inny określony przepisami sposób,
  • dezynfekcji rąk.

Dziennik Podawczy przyjmuje wszystkie wnioski i pisma, w godzinach pracy urzędu bez konieczności wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Korespondencję oraz wszelkiego rodzaju inne dokumenty można również złożyć w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do budynku.

Jednocześnie informujemy, że przy okienku obsługi dziennika podawczego może znajdować się tylko 1 osoba.

Obsługa bezpośrednia interesantów następuje po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty, pod następującymi numerami telefonów:

Wydział Komunikacji i Transportu

  • 33/844-96-21 rejestracja pojazdów, wymiana dowodu rejestracyjnego, dopisanie współwłaściciela, uzyskanie „wtórników” dokumentów komunikacyjnych, oznaczeń,
  • 33/844-96-28 odbiór stałego dowodu rejestracyjnego, zgłoszenie zbycia pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu, zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym, wycofanie czasowe pojazdu/przywrócenie do ruchu, uzyskanie decyzji w sprawie nadania cech identyfikacyjnych pojazdu
  • 33/844-96-32 prawo jazdy
  • 33/844-96-26 transport drogowy, ośrodki szkolenia kierowców, stacje diagnostyczne
  • 33/844-76-50 Wydział Komunikacji w Kętach.

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Architektury i Budownictwa

Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg

Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Uwaga: Zgodnie z § 14 ust. 2 ww rozporządzenia, dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi z zastrzeżeniem wymogów sanitarnych – przy zachowaniu bezpiecznej odległości od innych osób – nie mniej niż 1,5 metra, stosowaniu maseczek i dezynfekowaniu rąk.

Nadal prosimy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w budynku starostwa tylko do spraw koniecznych.

W pozostałych przypadkach proponujemy, aby w miarę możliwości wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji z wydziałami starostwa:

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.powiat.oswiecim.pl w zakładce „jak załatwić sprawę w Starostwie”.

Prosimy Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i dziękujemy za wyrozumiałość.