Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Jak doskonale wiadomo, sytuacja panująca na polskim rynku mieszkaniowym już od dawna jest określana przez analityków jako bardzo dobra. Składa się to co najmniej kilka czynników. Przede wszystkim, rosnące wskaźniki urbanizacji sprawiają, że popyt na lokale mieszkalne w dużych polskich miastach z każdym kolejnym rokiem staje się coraz większy, i to pomimo analogicznie rosnących cen. Jednak to jeszcze tłumaczy w sposób całkowity, dlaczego polski rynek nieruchomości znajduje się w stadium tak wyraźnej hossy.

Jakie więc inne czynniki mają wpływ na rozwój rodzimego sektora nieruchomości mieszkalnych? Czy tendencja wzrostowa będzie się utrzymywać w następnych latach czy też może raczej powinniśmy się przygotowywać na jej załamanie? I wreszcie, czy inwestowanie w nieruchomości mieszkalne w Polsce to nadal opłacalny biznes?

Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco dokładniej i postarajmy się udzielić odpowiedzi na powyższe pytania.

Najważniejsze czynniki rozwoju polskiego rynku nieruchomości

Jak wspominano, główny faktorem przyczyniającym się do tego, że rodzimy rynek nieruchomości z każdym kolejnym rokiem notuje coraz bardziej imponujące wskaźniki rozwoju, jest postępujący proces urbanizacji polskiego społeczeństwa. Oprócz tego można jednak wskazać również kilka innych czynników o zasadniczym znaczeniu.

Przede wszystkim należy więc zwrócić uwagę na rosnący poziom średniego wynagrodzenia Polaków. Oznacza to de facto wzrost siły nabywczej przeciętnego członka polskiego społeczeństwa, co w istotny sposób przyczynia się do utrzymania wysokiego popytu na nieruchomości mieszkalne, pomimo ich rosnących cen. Nie bez znaczenia jest oczywiście także stosunkowo łatwa dostępność kredytów hipotecznych w bankach. Oczywiście, polityka kredytowa prowadzona przez poszczególne instytucje bankowe może dość znacząco różnić się pomiędzy sobą, jednak co do zasady otrzymanie kredytu hipotecznego przez konsumenta posiadającego stałe zatrudnienie nie stanowi większego problemu.

Najważniejsze czynniki rozwoju polskiego rynku nieruchomości

Wreszcie należy wskazać także na umacniającą się pozycję Polski jako głównego centrum biznesowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Ten faktor z jednej strony zwiększa zainteresowania naszym krajem ze strony zagranicznych inwestorów, zaś z drugiej sprawia, że w największych polskich miastach coraz częściej na stałe mieszkają i pracują dobrze wykształceni obywatele państw Europy Zachodniej.

Inwestowanie w nieruchomości nadal opłacalne?

Czy obecna sytuacja, w jakiej znajduje się polski rynek nieruchomości pozwala na stwierdzenie, że inwestowanie pieniędzy w domy lub mieszkania nadal jest biznesem opłacalnym? Odpowiedź brzmi: jak najbardziej tak. Oczywiście, istnieją tutaj pewne ograniczenia. Przede wszystkim należy wskazać, że zarówno wskaźniki wzrostu cen, jak i popytu na mieszkania w dużej mierze zależą od miejsca: najlepiej sytuacja wygląda rzecz jasna w największych miastach.

Coraz częściej mówi się także o inwestowaniu w określony rodzaj nieruchomości, a zwłaszcza w nieruchomości premium. Tutaj perspektywy zysku są jeszcze lepsze, niż w przypadku standardowych lokali mieszkalnych.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź, czym jest pożyczka pod zastaw działki - sprawdź więcej informacji o tym produkcie