Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

24 lipca 2018 r. mija termin wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Przypominamy, że 24 stycznia 2018 r. został utworzony rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – prowadzony przez Marszałka Województwa Małopolskiego.
Podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach zobowiązane są do złożenia wniosku o wpis do rejestru w terminie do 24 lipca 2018 r. do Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 234 ust. 2 i art. 49 ust. 3 ustawy o odpadach). Natomiast podmioty wskazane w art. 51 ust. 1 oraz art. 234 ust. 3 ustawy o odpadach zostaną wpisane do rejestru z urzędu w terminie do 24 lipca 2018 r. przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności dla podmiotów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 – 5, a ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę dla wyszczególnionych w art. 51 ust. 1 pkt 6 oraz art. 234 ust. 3 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 233 ustawy o odpadach, w terminie do 24 lipca 2018 r. tracą moc decyzje zezwalające na transport odpadów. Podmioty posiadające wspomniane decyzje jak również wpis do rejestru podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport, które chcą kontynuować wspomnianą działalność mają obowiązek złożyć w tym terminie wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ww. ustawy.
Ponadto, najliczniejszą grupę zobowiązanych do złożenia wniosku są wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy o odpadach.
Dodatkowo podmioty, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności wskazanej w art. 50 ust. 1 ww. ustawy są zobowiązane do uzyskania wpisu do rejestru przed jej rozpoczęciem (art. 50 ust. 2 ww. ustawy).
Rejestr dostępny jest na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl.


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.