Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

25 października w sali audiowizualnej Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu odbyła się XXXVII sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu. W związku z informacją o realizacji zadań oświatowych sesja miała charakter oświatowy.