Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Przebudowa ul. Słonecznej w Osieku

30 sierpnia oficjalnym odbiorem zakończono inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Słoneczna w Osieku od skrzyżowania z ul. Starowiejską na długości 365 mb”. Koszt zadania