Szanowni Państwo,
Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza do zgłaszania kandydatów, którzy będą współtworzyć Zespół Doradczy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 
Zespół zostanie powoływany zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim celem podejmowania działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i będzie składał się z przedstawicieli środowiska pozarządowego i samorządu.
 

 

Przypominamy mieszkańcom miasta o obowiązku opłat za odbiór odpadów komunalnych. Termin za trzeci kwartał upłynie 15 października. Za czwarty kwartał należy zapłacić do 15 grudnia 2017 r.

Prosimy o terminowe wpłaty za odbiór odpadów komunalnych. 

 Hotel „Glob” i zaniedbany teren wokół to widok, który już niedługo przejdzie do historii. Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego miasto Oświęcim pozyskało 14,3 mln zł na budowę w tym miejscu wielopoziomowego parkingu typu Park and Ride. Dofinansowanie unijne stanowi 85 proc. kosztów. Inwestycja planowana jest w latach 2018-2019. Będzie wiązała się nie tylko z wyburzeniem byłego hotelu „Glob”, ale też przebudową ul. Powstańców Śląskich. Park and Ride pełnić będzie funkcję węzła przesiadkowego w kierunku Krakowa, Katowic czy Czechowic - Dziedzic, ułatwiającego mieszkańcom Oświęcimia oraz okolicznych miejscowości korzystanie z transportu kolejowego. – Zmieniamy wiele miejsc w naszym mieście. Tym razem będą to tereny pokolejowe i hotel „ Glob”. To zaniedbana, od lat nierewitalizowana część miasta, a z racji znajdującego się tu dworca kolejowego jest często odwiedzana nie tylko przez mieszkańców, ale też turystów – zauważa Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia.

 

 

 Muzeum Zamek w Oświęcimiu oferuje nową atrakcję zwiedzania dla rodzin z dziećmi. Przygotowany został przewodnik rodzinny, który ma pomóc w oprowadzeniu rodziny po ekspozycji muzealnej w sposób przystępny i ciekawy, zwłaszcza dla najmłodszych.  Było to możliwe dzięki  włączeniu się muzeum w  projekt Fundacji „Trasa dla Bobasa”, organizowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura-Interwencje 2017”.

 W najbliższych dwóch latach na ulicach Oświęcimia pojawi się 20 nowych autobusów. Miejski Zakład Komunikacji pozyskał blisko 18 mln zł na zakup nowoczesnego taboru. – To kolejna dobra informacja dla naszego miasta. Zarząd Województwa Małopolskiego po przyznaniu nam niedawno ponad 14 mln na budowę w rejonie dworca PKP nowoczesnego, wielopoziomowego parkingu, tym razem kwotą około 18 mln zł wsparł projekt zakupu nowoczesnych autobusów. Są to ogromne pieniądze, które przyśpieszają rozwój naszego miasta – podkreśla Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia. – Cieszę się, że jesteśmy skuteczni w pozyskiwaniu pieniędzy zewnętrznych, bez których trudno byłoby przeprowadzić wiele inwestycji. Mam nadzieję, że ta dobra passa dla naszego miasta dalej się utrzyma – mówi. 
Całość projektu zamknie się kwotą ponad 21 mln zł. Dofinansowanie unijne stanowi 85 proc. kosztów.

W dniu 25 października 2017 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Chełmek. Podziękowania dla Pana Adriana za wzorową postawę obywatelską
W dniu 6 sierpnia 2017 roku Komendant Komisariatu Policji w Chełmku kom. Bartłomiej Kleszcz, w imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu,  uroczyście podziękował Panu Adrianowi, 29 – letniemu mieszkańcowi Chełmka,  za wzorową postawę obywatelską, którą się wykazał,  interweniując wobec...

Zapraszamy na Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne w Kętach

Biskup Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Starosta Oświęcimski oraz Burmistrz Gminy Kęty zapraszają na Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne, które odbędą się w Kętach 10 września (niedziela).Uroczystości

Termomodernizacja PZ nr 10

6 września nastąpiło uroczyste przekazanie placu budowy pod inwestycję „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach”. Planowane koszty

Wojewódzki Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych

3 września w Parku Rodzinnym w Chełmku odbył się Wojewódzki Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych. W przeglądzie wzięło udział 12 orkiestr z 11 powiatów woj.

 

W związku z organizacją 10 września w godzinach od 12 do 22 Pikniku Rowerowego Małopolska Tour 2017 Wielki Finał, parking przy ul. Bulwary zostanie zamknięty. Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywały od 8 września od godziny 23 do 11 września do godziny 5. Organizatorami imprezy są: 

Województwo Małopolskie
Małopolski Związek Kolarski.

Partner Główny:
Miasto Oświęcim

Partnerzy:
Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

 
10 września w Oświęcimiu spotkają się miłośnicy dwóch kółek, by w ramach projektu Małopolska Tour przejechać ok. 40 km we wspólnym rajdzie oraz wymienić doświadczenia, skorzystać z licznych aktywności rowerowych. Start rajdu zaplanowano na godzinę 12, a udział w nim jest bezpłatny. Zapisy uczestników będą prowadzone od 9 do 11.45 w biurze rajdu na bulwarach. Pierwszych 1500 osób otrzyma  posiłek, medal i pamiątki. Pozostali uczestnicy dostaną numer startowy, jednak już bez dodatkowych świadczeń.

O 15 organizatorzy zapraszają na zawody dzieci. Zapisy będą godzinę wcześniej. Rajd w Oświęcimiu jest ostatnim wydarzeniem na mapie Małopolska Tour. To wielkie święto rowerowe, gdzie na uczestników czeka wiele atrakcji. Z myślą zarówno o kolarzach – amatorach, jak i zawodowcach, przygotowano m. in. zawody sportowe, zabawy dla najmłodszych, pokazy rowerowe i piknik rowerowy. Na zakończenie całego wydarzenia wszyscy będą mogli bawić się przy dźwiękach rockowej grupy „IRA."

Oświęcim, dnia 25 sierpnia 2017r.
Znak sprawy:
GA.6721.90.1.2017.II
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego literą A

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr XXXVI/703/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego literą A.


1 września, w 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej, pamięć o przeszłości, ofiarach i bohaterach zgromadziła na placu Tadeusza Kościuszki mieszkańców miasta, władze samorządowe miasta i powiatu, przedstawicieli instytucji, organizacji, szkół oraz kombatantów.
W samo południe złożyli kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Wśród nich był również Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia. Kwiaty złożono też pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy Polskich w latach 1914-1918, 1918-1921, 1939-1945 i Żołnierzy Polskich poległych w obronie Oświęcimia we wrześniu 1939 roku na cmentarzu parafialnym. 

 

 W Oświęcimskim Centrum Kultury odbyła się wczoraj uroczysta sesja z okazji Święta Miasta, ustanowionego na pamiątkę wydarzeń z 3 września 1291 roku, kiedy to książę cieszyński Mieszko I potwierdził posiadane już przez Oświęcim prawa miejskie. – Ta data 3 września 1291 podkreśla długą i bogatą historię Oświęcimia oraz naszą tożsamość jako wspólnoty. Jest także związana z wydarzeniem, które stało się impulsem do dalszego rozwoju i wzmocnienia prestiżu Oświęcimia. W takim dniu jak dzisiejszy, świętując urodziny naszego miasta, szczególnie czujemy się wspólnotą – mówił podczas sesji Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia. Włodarz miasta podkreślał, że miasto, jego oblicze tworzą mieszkańcy, mówił też, że Oświęcim w ostatnim czasie bardzo się zmienił.

 Specjalny autobus na Święto Miasta uruchomił Miejski Zakład Komunikacji, który w tym roku świętuje  60- lecie.  – Przez najbliższe dwa dni  specjalny  autobus linii „Święto Miasta Oświęcim” będzie kursował na trasie Stare Stawy – osiedle Chemików – Miasto – dworzec PKP – Zasole I – Muzeum – Miasto – Stare Stawy – informuje Bożena Fraś prezes MZK. – To nie będzie jednak tradycyjny autobus – podkreśla . –W środku będzie muzyka na "żywo", którą zapewni duet Sonia Nowak i Oskar Dębski. O pasażerów zadbają piękne hostessy, które rozdadzą gadżety związane z 60-leciem komunikacji miejskiej w Oświęcimiu. Podróżujący nie będą płacili za przejazd, a autobus dowiezie ich pod stadion Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu –wyjaśnia.  
 Przypominamy, żę Święto Miasta Oświęcim już w ten weekend. W sobotę i niedzielę na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  wystąpią m.in. Ewa Farna, Bayer Full, Dawid Kwiatkowski i Andrzej Piaseczny.

Zobacz również