W najbliższych dwóch latach na ulicach Oświęcimia pojawi się 20 nowych autobusów. Miejski Zakład Komunikacji pozyskał blisko 18 mln zł na zakup nowoczesnego taboru. – To kolejna dobra informacja dla naszego miasta. Zarząd Województwa Małopolskiego po przyznaniu nam niedawno ponad 14 mln na budowę w rejonie dworca PKP nowoczesnego, wielopoziomowego parkingu, tym razem kwotą około 18 mln zł wsparł projekt zakupu nowoczesnych autobusów. Są to ogromne pieniądze, które przyśpieszają rozwój naszego miasta – podkreśla Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia. – Cieszę się, że jesteśmy skuteczni w pozyskiwaniu pieniędzy zewnętrznych, bez których trudno byłoby przeprowadzić wiele inwestycji. Mam nadzieję, że ta dobra passa dla naszego miasta dalej się utrzyma – mówi. 
Całość projektu zamknie się kwotą ponad 21 mln zł. Dofinansowanie unijne stanowi 85 proc. kosztów.

W dniu 25 października 2017 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Chełmek. Podziękowania dla Pana Adriana za wzorową postawę obywatelską
W dniu 6 sierpnia 2017 roku Komendant Komisariatu Policji w Chełmku kom. Bartłomiej Kleszcz, w imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu,  uroczyście podziękował Panu Adrianowi, 29 – letniemu mieszkańcowi Chełmka,  za wzorową postawę obywatelską, którą się wykazał,  interweniując wobec...

Zapraszamy na Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne w Kętach

Biskup Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Starosta Oświęcimski oraz Burmistrz Gminy Kęty zapraszają na Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne, które odbędą się w Kętach 10 września (niedziela).Uroczystości

Termomodernizacja PZ nr 10

6 września nastąpiło uroczyste przekazanie placu budowy pod inwestycję „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach”. Planowane koszty

Wojewódzki Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych

3 września w Parku Rodzinnym w Chełmku odbył się Wojewódzki Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych. W przeglądzie wzięło udział 12 orkiestr z 11 powiatów woj.

 

W związku z organizacją 10 września w godzinach od 12 do 22 Pikniku Rowerowego Małopolska Tour 2017 Wielki Finał, parking przy ul. Bulwary zostanie zamknięty. Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywały od 8 września od godziny 23 do 11 września do godziny 5. Organizatorami imprezy są: 

Województwo Małopolskie
Małopolski Związek Kolarski.

Partner Główny:
Miasto Oświęcim

Partnerzy:
Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

 
10 września w Oświęcimiu spotkają się miłośnicy dwóch kółek, by w ramach projektu Małopolska Tour przejechać ok. 40 km we wspólnym rajdzie oraz wymienić doświadczenia, skorzystać z licznych aktywności rowerowych. Start rajdu zaplanowano na godzinę 12, a udział w nim jest bezpłatny. Zapisy uczestników będą prowadzone od 9 do 11.45 w biurze rajdu na bulwarach. Pierwszych 1500 osób otrzyma  posiłek, medal i pamiątki. Pozostali uczestnicy dostaną numer startowy, jednak już bez dodatkowych świadczeń.

O 15 organizatorzy zapraszają na zawody dzieci. Zapisy będą godzinę wcześniej. Rajd w Oświęcimiu jest ostatnim wydarzeniem na mapie Małopolska Tour. To wielkie święto rowerowe, gdzie na uczestników czeka wiele atrakcji. Z myślą zarówno o kolarzach – amatorach, jak i zawodowcach, przygotowano m. in. zawody sportowe, zabawy dla najmłodszych, pokazy rowerowe i piknik rowerowy. Na zakończenie całego wydarzenia wszyscy będą mogli bawić się przy dźwiękach rockowej grupy „IRA."

Oświęcim, dnia 25 sierpnia 2017r.
Znak sprawy:
GA.6721.90.1.2017.II
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego literą A

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr XXXVI/703/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego literą A.


1 września, w 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej, pamięć o przeszłości, ofiarach i bohaterach zgromadziła na placu Tadeusza Kościuszki mieszkańców miasta, władze samorządowe miasta i powiatu, przedstawicieli instytucji, organizacji, szkół oraz kombatantów.
W samo południe złożyli kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Wśród nich był również Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia. Kwiaty złożono też pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy Polskich w latach 1914-1918, 1918-1921, 1939-1945 i Żołnierzy Polskich poległych w obronie Oświęcimia we wrześniu 1939 roku na cmentarzu parafialnym. 

 

 W Oświęcimskim Centrum Kultury odbyła się wczoraj uroczysta sesja z okazji Święta Miasta, ustanowionego na pamiątkę wydarzeń z 3 września 1291 roku, kiedy to książę cieszyński Mieszko I potwierdził posiadane już przez Oświęcim prawa miejskie. – Ta data 3 września 1291 podkreśla długą i bogatą historię Oświęcimia oraz naszą tożsamość jako wspólnoty. Jest także związana z wydarzeniem, które stało się impulsem do dalszego rozwoju i wzmocnienia prestiżu Oświęcimia. W takim dniu jak dzisiejszy, świętując urodziny naszego miasta, szczególnie czujemy się wspólnotą – mówił podczas sesji Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia. Włodarz miasta podkreślał, że miasto, jego oblicze tworzą mieszkańcy, mówił też, że Oświęcim w ostatnim czasie bardzo się zmienił.

 Specjalny autobus na Święto Miasta uruchomił Miejski Zakład Komunikacji, który w tym roku świętuje  60- lecie.  – Przez najbliższe dwa dni  specjalny  autobus linii „Święto Miasta Oświęcim” będzie kursował na trasie Stare Stawy – osiedle Chemików – Miasto – dworzec PKP – Zasole I – Muzeum – Miasto – Stare Stawy – informuje Bożena Fraś prezes MZK. – To nie będzie jednak tradycyjny autobus – podkreśla . –W środku będzie muzyka na "żywo", którą zapewni duet Sonia Nowak i Oskar Dębski. O pasażerów zadbają piękne hostessy, które rozdadzą gadżety związane z 60-leciem komunikacji miejskiej w Oświęcimiu. Podróżujący nie będą płacili za przejazd, a autobus dowiezie ich pod stadion Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu –wyjaśnia.  
 Przypominamy, żę Święto Miasta Oświęcim już w ten weekend. W sobotę i niedzielę na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  wystąpią m.in. Ewa Farna, Bayer Full, Dawid Kwiatkowski i Andrzej Piaseczny.

 

 

W związku z imprezami odbywającymi się z okazji Święta Miasta Oświęcim na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Legionów 15, 2 i 3 września 2017 roku wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ulicy Legionów, na odcinku drogi nr 44 i 933, pomiędzy rondami im. Kazimierza Płonki i Solidarności.

 2 września odcinek ulicy Legionów pomiędzy rondami im. Kazimierza Płonki i Solidarności zostanie zamknięty w godzinach od 15.30 do 24.00.
Zaś 3 września w godzinach od 14.00 do 23.00.

Na czas wyłączenia odcinka drogi z ruchu zostaną wyznaczone objazdy. Organizatorzy przepraszają za utrudnienia w tym rejonie miasta.

 

 

Prezydent miasta Oświęcimia Janusz Chwierut zaprasza 1 września na obchody 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

W programie przewidziano złożenie kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Kościuszki o godz. 12, a następnie na cmentarzu pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy Polskich w latach 1914-1918, 1918-1921, 1939-1945 i Żołnierzy Polskich poległych w obronie Oświęcimia we wrześniu 1939 r. 

 Kryta pływalnia w Oświęcimiu nosi imię dr. inż. Jana Babiarza, byłego wieloletniego dyrektora zakładów chemicznych, wpierającego oświęcimski sport. Uchwałę w tej sprawie radni podjęli na sesji 31 maja. Wczoraj odbyła się uroczystość nadania imienia, na której obecny był patron obiektu Jan Babiarz. Wśród licznie zgromadzonych gości obok prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta, przewodniczącego Rady Miasta Piotra Hertiga, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Agaty Gworek był również Kazimierz Woźnicki, prezes Małopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego. Po symbolicznym odsłonięciu napisu "Kryta Pływalnia im. dr. inz. Jana Babiarza" ksiądz dziekan Józef Niedżwiedzki poświęcił przebudowany obiekt. Laudację wygłosił Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.