Ferie 2018 - kanapki w Brzezince Dzieci oraz młodzież z terenu sołectwa Brzezinka i nie tylko licznie zgromadziły się w salce pań z lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich by wspólnie oddać się kulinarnym zmaganiom....

Animator Orlika Poszukujemy animatora sportu na kompleks boisk Orlik w Brzezince. Prosimy o składanie aplikacji w biurze OKSiR ul, Sportowa 9 w Brzezince. tel. 33 843 10 75

 • Koncert Pasyjny

  Zapraszamy na Koncert Pasyjny, który odbędzie się 3 marca w kościele św. Maksymiliana w Oświęcimiu o godzinie 17.00 oraz 4 marca w kościele św. Urbana w Brzeszczach o godzinie 17.30.Więcej

 • Konkurs dla nauczycieli wychowania przedszkolnego Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego do wzięcia udziału w konkursie na scenariusz zajęć dydaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

  Konkurs - Bajka Treflikowa Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do udziału w konkursie polegającym na stworzeniu książki przedstawiającej przygody Rodziny Treflików

 • Nabór na urzędników wyborczych

  Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura

 •  Od dnia 3 stycznia 2018 r. w Oświęcimiu, na terenie Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) przy ul. Gen. J. Bema 12 A działa mobilna stacja kontrolno – pomiarowa,   zainstalowana na wniosek mieszkańców i władz miasta, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie (WIOŚ).
      Stanowisko pomiarowe zostało włączone do „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa małopolskiego na lata 2016-2020”, natomiast wyniki pomiarów są dostępne na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem: monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na portalu o jakości powietrza powietrze.gios.gov.pl.
     

  W dniu 28 lutego 2018 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miasta.
  3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
  4. Sprawozdanie z działalności Oświęcimskiej Rady Seniorów za rok 2017 – druk nr 968/18.
  5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  5.1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 981/18,
  5.2. zmiany uchwały Nr XLIV/853/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Oświęcim oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji – druk nr 974/18,
  5.3. ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2018 – druk nr 976/18,
  5.4. uchwalenia wieloletniego ,,Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2021 dla rejonu działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 979/18,
  5.5. przyjęcia zadań V etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2016-2020 – druk nr 975/18,
  5.6. zmiany uchwały Nr VII/101/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie regulaminu nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia sportowe w mieście Oświęcim – druk nr 978/18,
  5.7. przejęcia od Gminy Miedźna na terenie miejscowości Wola zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego oraz wyrażenia zgody na zmianę Porozumienia Międzygminnego z dnia 7 listopada 2014 r. - druk nr 977/18,
  5.8. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2018 r. - druk nr 983/18,
  5.9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego na okres 3 lat – druk nr 963/18,
  5.10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego na okres 3 lat – druk nr 965/18,
  5.11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej na okres 3 lat – druk nr 962/18,
  5.12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wróblewskiego na okres 3 lat – druk nr 966/18,
  5.13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Konarskiego na okres 3 lat – druk nr 967/18,
  5.14. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Jaracza na okres 3 lat – druk nr 970/18,
  5.15. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nad Młynówką na okres 3 lat – druk nr 971/18,
  5.16. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Krętej na okres 3 lat – druk nr 972/18,
  5.17. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nideckiego na okres 2 lat – druk nr 964/18,
  5.18. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Legionów na okres do 31 sierpnia 2018 r. - druk nr 959/18,
  5.19. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej na okres do 31 sierpnia 2018 r. - druk nr 960/18,
  5.20. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Bulwary na okres od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. - druk nr 961/18,
  5.21. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego przy ul. Ceglanej – druk nr 973/18,
  5.22. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 969/18,
  5.23. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasto Oświęcim nieruchomości w rejonie cmentarza komunalnego – druk nr 984/18,
  5.24. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu – druk nr 985/18,
  5.25. kontroli wydatków ponoszonych na działalność społeczno-kulturalną Rad Osiedli: Stare Miasto i Stare Stawy – druk nr 986/18,
  5.26. zmiany Uchwały Nr XLIV/841/17 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2018-2027 - druk nr 982/18,
  5.27. zmiany uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 – Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. - druk nr 980/18.
  6. Interpelacje:
  6.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
  6.2. interpelacje radnych,
  7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
  8. Zamknięcie obrad.

  Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id...

  Konkurs na najpiękniejszą Palmę Wielkanocną Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim zaprasza do wzięcia udziału w dorocznym konkursie na wykonanie palmy wielkanocnej. Zostaną one zaprezentowane podczas Spotkania z Tradycją Świąteczną - Wielkanoc 2018.

  Przez Trudy do Gwiazd - po raz drugi i ostatni. Zapraszamy na jedyne w swoim rodzaju widowisko poetyczno - muzyczne pt.: "Przez Trudy do Gwiazd". Na prośbę wielu osób, które nie mogły go zobaczyć 10 grudnia 2017 powtarzamy spektakl. Jest to ostatnia szansa, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu. Ze względu na ilość osób zaangażowanych w ten projekt jest on niezwykle trudny do realizacji. ZAPRASZAMY!

 • Brzeszcze. Sprawca naniesienia pseudograffiti na drzwi kościoła, już po zarzutach
  Policjanci z Komisariatu Policji w Brzeszczach, sukcesem zakończyli poszukiwania sprawcy naniesienia pseudograffiti na drzwi kościoła oraz słup stanowiący element ogrodzenia Kościoła w Brzeszczach. 24 – letni mieszkaniec Brzeszcz, podejrzany o dokonanie tego bulwersującego czynu został zatrzymany....
 • Samochody posłużą dziełom charytatywnym

  15 lutego przed budynkiem internatu Powiatowego Zespołu nr 2 w Oświęcimiu, gdzie znajduje się też m.in. siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, odbyło się przekazanie dwóch nowoczesnych samochodów.

 • Budowa nowej siedziby SOSW w Oświęcimiu

  W Oświęcimiu przy ul. Obozowej trwa budowa nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Na stworzenie nowoczesnego obiektu, służącego dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami

 • Termomodernizacja PZ nr 10

  9 lutego oficjalnie zakończyła się termomodernizacja Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno - Elektrycznych im. M.Kopernika. Jest to już ostatnia placówka w Kętach prowadzona przez Powiat

 • KGP. Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem od 19 – 25 lutego 2018
  Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.
  Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała...
 •  

  Tegoroczna edycja festiwalu będzie gorącą mieszanką rytmów i temperamentów. Obok Carlosa Santany, 15 czerwca w Oświęcimiu wystąpi kochany przez polską publiczność Alvaro Soler, rodzima gwiazda pop z soulowym zacięciem, czyli Blue Cafe i Vera Jonas Experiment - grupa, który podbija europejską scenę alternatywną. Zapowiada się naprawdę energetyzująco!
  Alvaro Soler podbił serca Polaków debiutanckim singlem “El Mismo Sol” w 2014 roku. Wydany rok później album “Eterno Agosto” zdobył w Polsce potrójną platynę, a piosenki z tej płyty przez długie tygodnie okupowały najwyższe miejsca na listach przebojów.

   

  Miasto Oświęcim jest głównym partnerem TLFO 2018

  Ferie 2018 - domowa pizza w Grojcu W dniu 12 lutego w siedzibie Koła Gospodyń w Grojcu odbyły się kolejne już warsztaty kulinarne organizowane wspólnie przez OKSiR i KGW Grojec. Tym razem spotkaliśmy się w Grojcu w ramach akcji „Ferie z OKSiR 2018”