Most i droga w Piotrowicach gotowe przed świętami Bożego Narodzenia
Przebudowa mostu i drogi powiatowej w Piotrowicach zbliża się ku końcowi. Inwestycja, która ma zakończyć się przed świętami Bożego Narodzenia, przyniesie mieszkańcom znaczące udogodnienia. W Urzędzie Gminy Przeciszów podpisano umowę na realizację tego projektu.

Podpisanie umowy na modernizację infrastruktury w Piotrowicach

W Urzędzie Gminy Przeciszów odbyło się uroczyste podpisanie umowy dotyczącej przebudowy mostu oraz remontu kilkusetmetrowego odcinka drogi powiatowej 1899K, znanej jako ul. Lipowa, w Piotrowicach. Dokument został sygnowany przez przedstawicieli władz Powiatu Oświęcimskiego, w tym starostę Andrzeja Skrzypińskiego oraz wicestarostę Teresę Jankowską. Ze strony gminy podpisy złożył wójt Tomasz Kosowski, natomiast wykonawcą zadania jest Franciszek Fryc, właściciel firmy Drog-Bud ze Spytkowic.

Zakres prac i szczegóły techniczne projektu

Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi powiatowej na odcinku blisko 400 metrów. Prace będą polegały na budowie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 5,5 metra oraz chodnika i pobocza. Dodatkowo, przewidziano modernizację kanalizacji deszczowej oraz przebudowę mostu na rzece Bachórz, w tym umocnienie skarp. Dzięki tym działaniom, mieszkańcy Piotrowic będą mogli cieszyć się bezpieczniejszą i bardziej komfortową infrastrukturą drogową.

Finansowanie i planowany termin zakończenia prac

Koszt całej inwestycji wynosi blisko 3,2 mln zł. Projekt jest finansowany przez Powiat Oświęcimski oraz Gminę Przeciszów, a także dofinansowany ze środków rezerwy subwencji ogólnej na rok 2024. Planowane zakończenie prac to okres przed świętami Bożego Narodzenia, co oznacza, że mieszkańcy będą mogli korzystać z nowej infrastruktury jeszcze w tym roku.

Realizacja tego projektu jest istotnym krokiem w kierunku poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Dzięki modernizacji, codzienna komunikacja stanie się bardziej płynna i bezpieczna, co z pewnością wpłynie na komfort mieszkańców.


Źródło: Powiat Oświęcimski