Wicestarosta Teresa Jankowska na Forum Małopolski Zachodniej w Polance Wielkiej
W Polance Wielkiej odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin „Forum Małopolski Zachodniej”, na którym wicestarosta Teresa Jankowska reprezentowała Powiat Oświęcimski. Spotkanie miało na celu omówienie istotnych kwestii związanych z działalnością stowarzyszenia, w tym zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium zarządowi.

Zmiany w zarządzie stowarzyszenia po wyborach samorządowych

W sali sesyjnej Urzędu Gminy w Polance Wielkiej 20 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin „Forum Małopolski Zachodniej”. W wydarzeniu uczestniczyła wicestarosta Teresa Jankowska, która reprezentowała Powiat Oświęcimski. Spotkanie było okazją do podjęcia ważnych decyzji, w tym zmian w składzie zarządu stowarzyszenia, które były konieczne w wyniku ostatnich wyborów samorządowych.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium

Podczas zgromadzenia zatwierdzono sprawozdanie finansowe stowarzyszenia, które obejmuje szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków z minionego roku. Jednogłośnie podjęto również uchwałę o udzieleniu absolutorium zarządowi stowarzyszenia, co świadczy o zaufaniu i aprobacie dla dotychczasowej działalności zarządu.

Współpraca samorządów w ramach stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Forum Małopolski Zachodniej” zrzesza liczne samorządy, w tym Powiat Chrzanowski, Gmina Babice, Gmina Chrzanów, Gmina Libiąż, Gmina Trzebinia, Powiat Oświęcimski, Miasto Oświęcim, Gmina Oświęcim, Gmina Chełmek, Gmina Kęty, Gmina Osiek, Gmina Polanka Wielka, Gmina Przeciszów, Gmina Andrychów, Gmina Brzeźnica, Gmina Mucharz i Gmina Tomice. Współpraca między tymi jednostkami trwa już prawie cztery lata i obejmuje różnorodne inicjatywy.

Promocja wydarzeń i rozwój szlaków rowerowych

Jednym z kluczowych obszarów współpracy była promocja wydarzeń organizowanych przez samorządy. Informacje o tych wydarzeniach były regularnie publikowane dwa razy w tygodniu na stronie „Co ciekawego w Małopolsce Zachodniej” w mediach społecznościowych. Ponadto, stowarzyszenie angażowało się w rozwój szlaków rowerowych na terenie powiatów chrzanowskiego, oświęcimskiego oraz wadowickiego, co przyczyniło się do wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu.

Źródło informacji: UM Oświęcim


Na podstawie: Powiat Oświęcimski