Konkurs na najbardziej empatycznego policjanta w Polsce
Wspieramy profesjonalizm i empatię wśród funkcjonariuszy. Trwa konkurs "Policjant, który mi pomógł", mający na celu wyróżnienie policjantów, którzy z zaangażowaniem i profesjonalizmem podchodzą do swoich obowiązków, szczególnie w kontekście pomocy ofiarom przestępstw.
  1. Konkurs organizowany przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji.
  2. Zgłoszenia można przesyłać do 31 maja.
  3. Laureatów wybiera specjalna Komisja, w skład której wchodzą eksperci i laureaci poprzednich edycji.
  4. Celem jest promocja empatycznych i profesjonalnych działań policjantów na rzecz społeczności.

Konkurs "Policjant, który mi pomógł" to nie tylko okazja do podziękowania policjantom za ich codzienny trud i zaangażowanie, ale również sposób na promowanie pozytywnego wizerunku służb w społeczeństwie. Każdy, kto czuje, że został w jakiś sposób wsparty przez funkcjonariusza, może zgłosić jego kandydaturę. Zgłoszenia są przyjmowane przez KGP na dedykowany adres email.

"Istotą przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych policjantów, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom krzywdzonym, w tym doznającym przemocy domowej" – podkreśla asp. szt. Małgorzata Jurecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Podczas wyłaniania laureatów szczególną uwagę zwraca się na zaangażowanie nominowanych w działania na rzecz bezpieczeństwa i wsparcia ofiar przestępstw. To ważne, by ci, którzy na co dzień walczą z przestępczością i nieszczęściami, byli odpowiednio docenieni i mogli służyć za wzór dla innych funkcjonariuszy.

Warto zauważyć, że konkurs nie tylko wyróżnia zasługi poszczególnych policjantów, ale także buduje mosty między społecznością a służbami porządkowymi, pokazując, że prawdziwa pomoc i wsparcie w trudnych chwilach są możliwe i doceniane przez społeczeństwo.


Źródło: Powiat Oświęcimski