Teresa Jankowska przewodniczyła obradom Rady Rynku Pracy w Oświęcimiu
W Oświęcimiu odbyło się ważne spotkanie Powiatowej Rady Rynku Pracy, które przyniosło istotne informacje na temat lokalnego rynku zatrudnienia. Przewodnicząca Rady, Teresa Jankowska, wraz z zespołem, przedstawiła najnowsze dane i strategie dotyczące bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców.
  1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Józef Kała, ujawnił, że stopa bezrobocia na koniec lutego wyniosła 5,3%, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych osiągnęła 2468 osób.
  2. Patrycja Bies-Walus, zastępca szefa PUP, omówiła wykorzystanie środków Funduszu Pracy, które na koniec marca przekroczyło 44%, wynosząc prawie 3 mln złotych.
  3. Podczas spotkania omówiono również efektywność środków z Programu Regionalnego Konserwator oraz Programu Regeneracja, które mają na celu wsparcie pracodawców i aktywizację bezrobotnych.
  4. Zdjęcia z obrad opublikował RafLor, dokumentując przebieg spotkania.

Nieustannie zmieniająca się sytuacja na rynku pracy wymaga bieżącej analizy i elastycznego podejścia do planowania działań aktywizacyjnych. Spotkanie Rady pokazało, że dzięki współpracy lokalnych władz i instytucji możliwe jest skuteczne zarządzanie funduszami przeznaczonymi na wsparcie bezrobotnych i pracodawców. Mieszkańcy mogą oczekiwać kolejnych kroków mających na celu poprawę sytuacji zatrudnieniowej w regionie.


Źródło: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu