Inauguracja Akademickiego Forum Samorządów Uczniowskich w Oświęcimiu
W Oświęcimiu zainaugurowano Akademickie Forum Współpracy Samorządów Uczniowskich, które jest przestrzenią dla młodych liderów edukacyjnych, by wspólnie kreować przyszłość edukacji. Spotkanie odbyło się na terenie Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego, z udziałem znaczących postaci akademickich i samorządowych.
  1. Zainaugurowano Akademickie Forum Współpracy Samorządów Uczniowskich.
  2. Forum odbyło się w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego.
  3. Cel spotkania to integracja i wzajemne wsparcie między młodzieżą.
  4. W spotkaniu uczestniczyli zarówno studenci, jak i przedstawiciele samorządów.

W ramach forum uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń i pomysłów na rozwój samorządów uczniowskich, co jest kluczowe dla kształtowania przyszłych liderów edukacyjnych. Inicjatywa cieszyła się wsparciem Rektora uczelni, dr Sonii Grychtoł oraz Starosty Oświęcimskiego, Andrzeja Skrzypińskiego, co podkreśla znaczenie projektu dla lokalnej społeczności akademickiej i samorządowej.

Spotkanie prowadzili znane postacie z życia publicznego i akademickiego: Leszek Szuster, były dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, dr Radosław Folga, prorektor ds. Studenckich i Promocji, oraz Starosta Andrzej Skrzypiński. Ich obecność nie tylko dodała prestiżu wydarzeniu, ale również zapewniła merytoryczne wsparcie dla uczestników.

Podczas forum, Mateusz Ostrowski, absolwent uczelni i obecnie Sekretarz Stowarzyszenia Forum Akademii Nauk Stosowanych, podzielił się swoim doświadczeniem związanym z pracą na rzecz samorządów szkolnych i uczelni. Jego historia jest inspiracją dla młodych ludzi, pokazując, jak ważne jest angażowanie się w życie akademickie i samorządowe już od wczesnych lat studiów.

Spotkanie to nie tylko okazja do nauki i inspiracji, ale również platforma do przedstawienia własnych projektów i inicjatyw, co zostało entuzjastycznie przyjęte przez uczestników. Samorząd Studencki Małopolskiej Uczelni Państwowej zaprezentował swoje pomysły, które mogą być przykładem dla samorządów szkolnych, zachęcając do twórczego myślenia i proaktywnego działania.

Inicjatywy takie jak Akademickie Forum Współpracy Samorządów Uczniowskich mają kluczowe znaczenie dla rozwoju kompetencji liderów przyszłości, którzy będą kształtować edukację i lokalne społeczności. Wspieranie takich projektów to inwestycja w młode pokolenie, które niebawem przejmie odpowiedzialność za kierowanie społecznymi i edukacyjnymi aspektami życia w naszym regionie.


Na podstawie: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu