Powiat Oświęcimski z 3,4 mln zł dofinansowania na przebudowę ulicy Karolina
Region Oświęcimski staje na progu znaczącej transformacji infrastrukturalnej, dzięki imponującemu wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponad 7,5 mln zł dofinansowania zasili lokalne projekty drogowe, obiecując mieszkańcom znaczne usprawnienia komunikacyjne i bezpieczeństwo na drogach.
  1. Powiat Oświęcimski i trzy gminy otrzymały łącznie ponad 7,5 mln zł dofinansowania na modernizację dróg.
  2. W ramach finansowania, ponad 1,2-kilometrowy odcinek drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w Osieku przejdzie gruntowną przebudowę.
  3. Podczas uroczystości w oświęcimskim zamku, z udziałem wojewody małopolskiego oraz lokalnych parlamentarzystów, podpisano blisko 30 umów dotyczących dofinansowania.
  4. Wojewoda podkreślił, że dofinansowanie zostało przyznane na podstawie przejrzystych kryteriów, co stanowi odejście od praktyk poprzednich lat.
  5. Ze strony Powiatu Oświęcimskiego w ceremonii uczestniczyli starosta, wicestarosta oraz inni przedstawiciele zarządu.
  6. Prace przy przebudowie drogi w Osieku obejmą m.in. budowę chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia i remont jezdni.
  7. Realizacja projektu budowlanego zaplanowana jest na lata 2024-2025.
Wraz z zapowiedzią tej znaczącej inwestycji drogowej, mieszkańcy mogą oczekiwać na poprawę jakości życia oraz bezpieczeństwa na drogach. Inicjatywa ta, wspierana przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, nie tylko modernizuje istniejącą infrastrukturę, ale również świadczy o zaangażowaniu w równomierny rozwój regionu, zapewniając wszystkim równy dostęp do wysokiej jakości dróg.

Wojewoda małopolski, Krzysztof Jan Klęczar, wyraził swoje zadowolenie z tego, jak przebiegał proces przyznawania środków, podkreślając, że "Te środki, a jest ich dla Małopolski Zachodniej 36 mln zł (...), znalazły się dzięki parlamentarzystom. Udało nam się tak rozstrzygnąć ten nabór, że każdy, kto złożył wniosek, uzyskał dofinansowanie". Ta wypowiedź podkreśla transparentność i sprawiedliwość w procesie przyznawania funduszy, odzwierciedlając zmianę podejścia w porównaniu do poprzednich lat.

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej w regionie Oświęcimskim stawia przed jego mieszkańcami nowe perspektywy rozwoju. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania to tylko niektóre z korzyści, jakie niesie ze sobą ten projekt. Z niecierpliwością oczekujemy na dalsze postępy prac i ich pozytywny wpływ na codzienne życie w regionie.


Powiat Oświęcimski