Nowe zasady dla spadkobierców szykuje się rewolucja w zasadach dziedziczenia

Przepisy dotyczące dziedziczenia w Polsce mogą ulec zmianie już w najbliższym czasie. Rząd zapowiedział, że szykuje się rewolucja w zasadach dziedziczenia, która ma usprawnić i ułatwić proces dziedziczenia oraz zapobiec nieporozumieniom i sporom między spadkobiercami. Nowe przepisy mają umożliwić bliższym krewnym osoby zmarłej (małżonkowi, dzieciom, rodzicom) zachowanie całości spadku, nawet jeśli osoba zmarła miała również innych spadkobierców.

Jak zmieni się prawo spadkowe?

Jednym z głównych założeń zmian jest zniesienie zasady dziedziczenia ustawowego, która obecnie obowiązuje w Polsce. Zgodnie z tą zasadą, jeśli osoba zmarła nie pozostawiła testamentu, to jej majątek dziedziczy się według ustalonej kolejności: w pierwszej kolejności dziedziczą dzieci, a jeśli ich nie ma, to wdowa lub wdowiec, a następnie rodzeństwo i rodzice, w czym pomaga kancelaria adwokacka grodzisk mazowiecki. Zniesienie tej zasady oznacza, że każdy będzie mógł swobodnie rozporządzać swoim majątkiem po śmierci, jeśli tylko zostawi odpowiednią wiążącą instrukcję w formie testamentu.

Warto jednak pamiętać, że zmiany te nie dotyczą sytuacji, gdy osoba zmarła pozostawiła po sobie testament, w którym wyznaczyła swoich spadkobierców. W takiej sytuacji, nowe przepisy nie będą miały zastosowania i spadek będzie dziedziczony zgodnie z zapisami testamentu.

Należy również pamiętać, że zmiany w prawie spadkowym nie są jeszcze pewne i ostateczna decyzja w sprawie ich wprowadzenia jeszcze nie zapadła. Ostateczny kształt nowych przepisów będzie znany dopiero po ich ogłoszeniu i uchwaleniu przez odpowiednie organy.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat zmian spadkowych?

Kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie zasady dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. Ma to zapobiec sytuacji, w której jeden ze spadkobierców otrzymuje cały majątek, a pozostali dostają jedynie pieniądze za podział masy spadkowej. Zasada ta zakłada, że wszyscy spadkobiercy dziedziczą wszystkie składniki masy spadkowej, a nie tylko pieniądze, co oznacza, że każdy będzie mógł korzystać z nieruchomości czy innych składników majątku, o ile oczywiście wyrazi na to zgodę pozostałych spadkobierców.

Innym ważnym elementem zmian jest wprowadzenie zasady zachowku, która ma zapobiec sytuacji, w której dzieci lub wnuki otrzymują znacznie mniej niż inne osoby dziedziczące po zmarłym. Zasada ta zakłada, że jeśli dzieci lub wnuki otrzymają mniej niż 1/2 masy spadkowej, to będą mogły dochodzić od pozostałych spadkobierców tzw. zachowku, czyli udziału równego połowie masy spadkowej.

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy? Rząd zapowiedział, że nowe zasady dziedziczenia wejdą w życie już w pierwszym półroczu 2021 roku. Osoby planujące dziedziczenie swojego majątku po śmierci powinny zatem zacząć już teraz zastanawiać się nad sporządzeniem testamentu i ustaleniem swoich ostatnich wolą co do rozporządzenia swoim majątkiem.