Stary piec na węgielUstawa o dodatku węglowym w wysokości 3 tys. zł, wypłacanym jednorazowo tym, którzy palą węglem weszła w życie. Jednak nie został jeszcze zatwierdzony wzór wniosku o jego wypłatę. Jeśli do tego momentu zostanie opublikowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska to wnioski będą przyjmowane od mieszkańców miasta od wtorku, 16 sierpnia, od godziny 12 w budynku Urzędu Miasta, który znajduje się przy ul. Solskiego 2, w pokoju nr 11.

Wnioski będzie można też złożyć do urzędu drogą elektroniczną przez E- PUAP. W sprawie dodatku można też dzwonić pod numer telefonu 33 8429311.

Z jednorazowej dopłaty do węgla może skorzystać gospodarstwo domowe, dla którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, piecokuchnia, trzon kuchenny, piec kaflowy, kuchnia węglowa. Urządzenia muszą być opalane węglem i zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Pieniądze przysługują temu członkowi gospodarstwa domowego, który pierwszy złoży wniosek. Wniosek jest prosty do wypełnienia. Podaje się w nim nazwę urzędu, do którego jest składany, imię i nazwisko, PESEL, obywatelstwo, numer i serię dowodu osobistego, adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego. Wymagane są też dane osobowe, w tym numery PESEL wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz podanie głównego źródła ogrzewania.

Dane pozostałych osób gospodarstwa domowego, potrzebne są do sprawdzenia czy np. kilka osób z jednego gospodarstwa nie złożyło wniosku.
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Wnioski można składać do 30 listopada 2022 roku. Urząd Miasta ma 30 dni na ich rozpatrzenie.