Biała karta z zielonymi napisami Karta PSZOk i unikalnym kodemMiasto uszczelnia system gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednym z jego istotnych elementów jest aplikacja, która sprawdzi kto nie płaci za śmieci. Kolejnym jest specjalna karta dla mieszkańców Oświęcimia, uprawniająca właściciela nieruchomości do korzystania z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Karta jest potwierdzeniem wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyposażona jest w unikalny kod, który automatycznie odczytuje i identyfikuje dane posesji w zakresie adresu i numeru, liczby osób w niej zamieszkujących. Znajdą się na niej też informacje czy właściciele zadeklarowali posiadanie kompostownika, a każdorazowa wizyta będzie rejestrowana pod kątem rodzaju i ilości odpadów przekazanych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. – Karty będą w lutym wysyłane do właścicieli domów jednorodzinnych wraz z informacją o zmianie opłaty za odpady. Prosimy pamiętać, aby przy odwożeniu odpadów gabarytowych, opon czy np. trawy mieć ją zawsze ze sobą. To rozwiązanie na pewno usprawni korzystanie z tego punktu poprzez weryfikację osób do tego uprawnionych, jak również pod kątem ilości oddawanych odpadów – wyjaśnia Sylwia Stachura, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Jak dodaje, karty będą mogły też otrzymać osoby mieszkające w zabudowie wielorodzinnej. – Nasza specjalna karta zostanie im wydana podczas pierwszej wizyty w PSZOK – mówi.

Biała karta z zielonymi napisami Karta PSZOk i unikalnym kodem