Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Bogato wyposażony warsztat.

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu dysponuje środkami na realizację prac interwencyjnych w ramach trzech projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy.

– Zapraszamy wszystkich pracodawców zainteresowanych refundacją zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych do składania wniosków – informuje PUP.

Osoba bezrobotna skorzysta z:
– pośrednictwa pracy,

– uzyska zatrudnienie.

Pracodawca skorzysta z pomocy w:
– doborze kandydata,
– refundacji zatrudnienia przez okres 6 miesięcy.

Okres realizacji refundacji prac interwencyjnych wynosi maksymalnie 6 miesięcy. Po okresie refundacji należy utrzymać zatrudnienie przez minimum 3 miesiące. Koszt refundacji za jeden miesiąc wynosi maksymalnie 1200 zł + ZUS.

Skontaktuj się z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 lub z Filią PUP w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 27a lub pod numerami telefonów: prace interwencyjne (tel. 33 842 49 07 wew. 1101) lub z Filią PUP w Kętach (tel. 33 845 26 24).