Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Na pomarańczowym tle wschodzące słońce, a na pierwszym planie postaci dorosłych z dziećmi i osobą na wózku.

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zdecydował 11 stycznia o przystąpieniu do kolejnego etapu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026. Jako wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w naszym powiecie został wskazany Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu.

Celem programu jest zapewnienie niepełnosprawnemu dziecku i jego rodzinie dostępu do kompleksowej pomocy poprzez udzielenie specjalistycznej opieki, obejmującej m.in. zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zadaniem wiodącego ośrodka jest wsparcie rodziców i dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do momentu podjęcia przez pociechę nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia.

­Mamy szczególny obowiązek tworzyć warunki do wielospecjalistycznej rehabilitacji dzieci z problemami rozwojowymi, dlatego przystępujemy do kolejnej edycji programu. Mam świadomość trudności w realizacji programu w poprzednich latach. Mimo to jestem przekonany, że obecna edycja okaże się sukcesem, a pomoc naszym najmłodszym zostanie udzielona jak największej grupie potrzebujących – mówi starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński.

Absolutnym priorytetem obecnych władz Powiatu Oświęcimskiego jest tworzenie warunków do rehabilitacji i edukacji dzieci niepełnosprawnych, stąd flagowa inwestycja, jaką jest budowa nowoczesnej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – zaznacza starosta.

Do zadań ośrodka będzie należało m.in.: udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form specjalistycznej pomocy – w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, koordynowanie usług specjalistów dostępnych na terenie naszego powiatu.

Po zaakceptowaniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki akcesu Powiatu Oświęcimskiego do programu „Za życiem”, zostanie przesłane porozumienie, w którym określone zostaną działania dla SOSW w Oświęcimiu na lata 2022-2026. Podpisanie dokumentu umożliwi rozpoczęcie realizacji programu.

– O postępie prac nad wdrożeniem i realizacją programu będę informował Państwa na bieżąco. Wraz z moimi współpracownikami zamierzam podjąć działania informacyjne w taki sposób, aby informacja o programie i korzyściach płynących z niego dla najmniejszych potrzebujących dotarła do jak najszerszego kręgu – deklaruje starosta Andrzej Skrzypiński.