Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Serce a pod nim symbol osoby niepełnosprawnej na wózku.

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 r. Celem Dnia jest zwrócenie społeczeństwu uwagi na problemy osób niepełnosprawnych.

Powiat Oświęcimski chętnie wspiera finansowo placówki i organizacje pozarządowe pomagające na co dzień osobom niepełnosprawnym. Sprzyja wszelkim inicjatywom, których celem jest promocja praw tych osób.

Osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom życzymy szczególnie w tym Dniu pomyślności, realizacji planów i marzeń, a przede wszystkim wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności.