Dziś w auli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Oświęcimski spotkali się z przedstawicielami sanepidu. Dyskusja, którą poprowadził wicestarosta Paweł Kobielusz poświęcona była pogarszającej się sytuacji epidemicznej w placówkach, rosnącej liczbie osób zakażonych koronawirusem oraz groźbie przechodzenia kolejnych klas na tryb zdalny.

Dyrektorzy powiatowych szkół skarżyli się na niewydolny i mało przyjazny ogólnopolski system rejestracji, do którego muszą wprowadzać dane osób zakażonych koronawirusem z podległych placówek, co niekorzystnie wpływa na bieżący proces nauczania.

Pracownice miejscowego sanepidu tłumaczyły, że mają ograniczone możliwości kadrowe, by na bieżąco reagować na wszystkie skargi i zapytania dyrektorów szkół. Poprosiły o wyrozumiałość.

Musimy znaleźć satysfakcjonujące wszystkich rozwiązanie – zaapelował wicestarosta Paweł Kobielusz.

Pogarszającej się sytuacji epidemicznej sprzyja niezdecydowanie i zachowawcza polityka rządu, który nie pali się do wprowadzenia zaostrzeń sanitarnych w obliczu rosnącej fali zachorowań.

Fot. RL