Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Ulotka o kampanii informacyjnej dla pracowników sezonowych.

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) prowadzi kampanię informacyjną pod nazwą „Rights for all seasons / Prawa przez cały rok”. Zwraca ona uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach UE.

Kampania ma na celu podniesienie świadomości mobilnych pracowników sezonowych i ich pracodawców w zakresie praw i obowiązków oraz dostępnych usług doradczych.

W Polsce kampania prowadzona jest głównie poprzez sieć EURES. Na szczeblu regionalnym realizowana jest przez powiatowe urzędy pracy i lokalne jednostki OHP.

Zachęcamy do odwiedzenia zakładki Prawa przez cały rok, gdzie publikowane są obecnie przydatne informacje nt. pracy w Niemczech, Belgii i Holandii oraz wiele innych praktycznych informacji skierowanych do pracowników sezonowych.

Zapraszamy także do obejrzenia video nt. pracy sezonowej

(Źródło: PUP w Oświęcimiu)