Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Zdjęcie na którym widać parę seniorów, w tym mężczyznę robiacego zdjęcie.

Do 18 października można zgłaszać kandydatury do XV Małopolskiego Plebiscytu „Poza stereotypem – Seniorka i Senior Roku”.

Tak, jak w poprzednich latach szukamy aktywnych osób starszych (60+) z terenu województwa małopolskiego, angażujących się w życie społeczności lokalnej, wspierających otoczenie swoim doświadczeniem, osób nieszablonowych, które rozwijają swoje pasje i spełniają marzenia – informuje Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, organizator plebiscytu.

Osoby, które mogą być zgłaszane do udziału w plebiscycie powinny:
– być liderami społeczności lokalnej,
– aktywnie działać w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,
– bezinteresownie angażować się w pomoc innym,
– udowodnić, że można działać z pasją.

Kandydat musi także mieszkać w województwie małopolskim oraz mieć ukończone 60 lat.

Kandydatki i kandydaci mogą być zgłaszani przez organizacje pozarządowe, podmioty kościelne, jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury, administrację publiczną, osoby fizyczne.

Zgłoszenia w wersji papierowej i elektronicznej należy przesłać najpóźniej do 18 października br. do godz. 12 (decyduje data wpływu kompletnego zgłoszenia do Organizatora Plebiscytu).

Szczegółowe informacje i niezbędne pliki do pobrania: https://rops.krakow.pl/aktualnosci/zglos-kandydata-do-nagrody-seniorki-i-seniora-roku