Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z 65. urodzin Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu. Koncert jubileuszowy zorganizowano 11 września na Rynku Głównym w Oświęcimiu.

Wpisana w krajobraz miasta i powiatu placówka znakomicie wypełnia swoją misję, ucząc, wychowując, rozwijając talenty drzemiące w młodym pokoleniu. Czyni to mimo skromnych warunków lokalowych.
MDK świętował razem z gronem sympatyków na Rynku Głównym w Oświęcimiu. Wielogodzinna impreza, której zwieńczeniem był jubileuszowy koncert wypełniły prezentacje poszczególnych sekcji.