Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Mapka - roboty drogowe w Przeciszowie

Jutro, tj. 10 września całkowicie nieprzejezdny będzie odcinek drogi powiatowej w Przeciszowie ul. Podlesie od posesji nr 33 do posesji nr 61. Brak przejazdu spowodowany będzie prowadzeniem prac związanych ze wzmacnianiem podbudowy jezdni.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców posesji zlokalizowanych na ww. odcinku drogi o pozostawienie samochodów poza obszarem robót, a pozostałych kierowców o korzystanie w tym czasie z wyznaczonego objazdu przez Oświęcim, alternatywnej drogi przez Przyręb lub ul. Jazowej. Przywrócenie przejazdu planowane jest w godzinach wieczornych.

Zamknięty odcinek zaznaczony jest na poniższej mapce.

  • Mapka - roboty drogowe w Przeciszowie