Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Grafika z napisem Ważny Komunikat.
W najbliższy czwartek, 22 lipca, droga powiatowa ulica Greglów (Gmina Oświęcim) na odcinku prowadzonych robót zostanie wyłączona z ruchu. To konsekwencja rozpoczętej modernizacji powiatowego traktu.
Wspomnianym odcinkiem będą mogli poruszać się jedynie mieszkańcy posesji, przy których będą prowadzone roboty oraz służby gminne. Utrudnienia potrwają do października br.
Poniżej grafika z objazdami.
Szerzej o zakresie robót na tym trakcie: https://www.powiat.oswiecim.pl/…/remont-drogi…/
  • Grafikas z objazdem wyznaczonym w związku z robotami na ulicy Greglów w Babicach.