Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Zdjęcie na którym widać instrument dęty.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków do III edycji konkursu pn. Małopolskie Orkiestry Dęte. Celem konkursu jest wsparcie orkiestr dętych z regionu.

Orkiestry dęte mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, które może być przeznaczone na zakup: instrumentów, akcesoriów muzycznych, strojów, sprzętu niezbędnego do realizacji koncertów lub zajęć warsztatowych oraz wydawnictw muzycznych.

Zakup sprzętu musi być połączony z organizacją wydarzeń związanych z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych.

Na realizację zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert zaplanowane zostały środki finansowe do łącznej kwoty 300 tys. zł. W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 10% wszystkich kosztów realizacji zadania. Maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  • wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do 24 maja 2021 roku do godz. 23.59.
  • wersję papierową wygenerowaną z systemu oferent zobowiązany jest w terminie do 26 maja 2021 roku do godz. 16.00 dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji elektronicznej w systemie oraz dokumentów do siedziby urzędu.

Regulamin konkursu dostępny na BIP: „Małopolskie Orkiestry Dęte 2021”.

(Źródło: UMWM).