Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Zdjecie przedstawiające laptopy.

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu na posiedzeniu 26 kwietnia br. podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania do placówek edukacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski, sprzętu informatycznego i oprogramowania.

Sprzęt (30 sztuk laptopów) oraz oprogramowanie zostało zakupione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Podziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów, małopolska chmura edukacyjna – komponent dotyczący przedmiotów zawodowych.

Dedykowany jest uczniom oraz nauczycielom techników oraz szkół branżowych, tj.: Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu, Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu, Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu, Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Kętach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Zofii Posmysz w Oświęcimiu.

Zakup był możliwy dzięki dodatkowym środkom pochodzącym z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. W marcu br. starosta Marcin Niedziela oraz wicestarosta Paweł Kobielusz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu odebrali promesę udzieloną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla uczniów szkół zawodowych opiewającą na kwotę przeszło 102 tys. zł.

Sprzęt oraz oprogramowanie umożliwiły rozszerzenie zakresu działań realizowanych w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe) poprzez umożliwienie uczniom i nauczycielom nauki zdalnej w okresie zamknięcia placówek oświatowych z powodu pandemii spowodowanej koronawirusem.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej zawartej w 2017 roku pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Oświęcimskim.

Zakres projektu obejmuje zajęcia realizowane w Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach – w dwóch obszarach tematycznych: żywność i turystyka; Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu – w obszarze elektryczno-elektronicznym; w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu – w obszarze mechaniczno-mechatronicznym.

Dodatkowe środki otrzymane w formie promesy umożliwiły skorzystanie ze środków projektu przez pozostałe placówki kształcące zawodowo – PZ Nr 4 i SOSW w Oświęcimiu.

Całkowity koszt zakupu sprzętu i oprogramowania wyniósł 117 342,00 zł – 90 % tej kwoty zostało dofinansowane ze środków unijnych i dotacji budżetu państwa (105 607,80 zł).