Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

OświęcimWyniki konkursu ofert z dnia 24 lutego br. na realizację zadań publicznych:

  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

  • działalność wspomagająca rozwój społeczności i wspólnot lokalnych.

Zobacz zestawienie dotacji – tutaj